naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Karlovačka županija obilježava 'Bruxelleske otvorene dane 2010.'

Karlovačka županija obilježava 'Bruxelleske otvorene dane 2010.' u sklopu kojih je u četvrtak 7. listopada u Karlovcu održala skup čija je središnja tema bila 'Teritorijalna i prekogranična suradnja u Karlovačkoj županiji' u svrhu predstavljanja iskustava županije u suradnji s nacionalnim i europskim regijama.  

Skup je otvorio župan Ivan Vučić, a nakon toga su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva upoznali sudionike s programima i projektima prekogranične suradnje. Svoja iskustva prenijeli su i partneri u projektima iz susjednih država, Slovenije i Bosne i Hercegovine. 

Vučić je predstavio dosadašnje uspješne projekte, a voditeljica Odsjeka za prekograničnu suradnju i regionalni razvoj Olja Romanić-Georis predstavila je, u ime Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog godspodarstva, ukupno 52 prekogranična programa, 13 transnacionalnih programa, 1 međuregionalni program (INTERREG IV C) i 3 programa za umrežavanje (Urbact II, Interact II i ESPON). Radi se o tekućim i budućim programima za zemlje IPA-e. 

Do sada su s uvjerljivo najviše novaca podržani IPA programi Jadranske prekogranične suradnje (33 milijuna eura od 2007. do 2011. godine), te između Slovenije i Hrvatske s 14,5 milijuna eura. 

Hrvatska bi u budućem razdoblju trebala moći povući više novaca u cilju smanjenja negativnih utjecaja granica na ujednačen gospodarski i socijalni razvoj i općenito za teritorijalnu suradnju. 

Hrvatska će sa Slovenijom i zemljama Jadranske prekogranične suradnje moći računati, kako je kazala Romanić-Georis, na 'povećanu financijsku alokaciju', te na 'znatno veću alokaciju' za sudjelovanje u dva transnacionalna programa.  

Prvi se zove Jugoistočna Europa (SEE), u kojem će moći sudjelovati ukupno 16 država (od Austrije, Slovačke i Slovenije, do Grčke, Makedonije, Moldavije i dijela Ukrajine), te u drugom zvanom Mediteran (MED) gdje će surađivati devet država članica EU-a i IPA korisnice Hrvatska, BiH, Crna Gora i Albanija. 

Predstavljen je i takozvani treći kohezijski cilj Europske unije - da se teritorijalna suradnja na prekograničnoj, međunacionalnoj i međuregionalnoj razini usmjeri na zagovaranje zajedničkih rješenja u području urbanog, ruralnog i obalnog razvoja, razvoja gospodarskih odnosa te jačanja malog i srednjeg poduzetništva.  

Kohezijska politika Europske unije predstavlja oko trećinu ukupnih proračunskih izdataka EU-a (35,7 posto) te je tako druga po veličini proračunska stavka. 

Hina