naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Vijeće EU-a: Komisija uskoro namjerava predstaviti pregovaračka stajališta

Vijeće Europske unije objavilo je u utorak 24. svibnja priopćenje o sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica EU-a, koji je održan dan ranije, i u kojem se kaže da će Europska komisija što je moguće prije predstaviti nacrte zajedničkih pregovaračkih stajališta za preostala nezatvorena poglavlja s Hrvatskom, čime se implicira da pregovori idu svom kraju.  

Ministri su 'primili na znanje namjeru Komisije da Vijeću podnese što je moguće prije nacrt zajedničkih pregovaračkih stajališta EU-a za preostala otvorena poglavlja u pregovorima', kaže se u priopćenju Vijeća EU-a, koje je potpisao predsjedatelj, mađarski ministar vanjskih poslova Janos Martony.

Komisija počinje s izradom nacrta zajedničkih pregovaračkih stajališta onda kada ocijeni da su ispunjena sva mjerila za zatvaranje. 

Dvije strane u pregovorima, zemlje članice EU-a s jedne i zemlja kandidatkinja s druge strane, za svako pregovaračko poglavlje izrađuju svatko svoje pregovaračko stajalište, koja se onda u pregovorima usuglašavaju.  

Vijeće za opće poslove EU-a, koje čine ministri vanjskih poslova ili ministri za europske poslove, u ponedjeljak je održalo redoviti mjesečni sastanak, a za vrijeme radne večere neformalno je raspravljalo o Hrvatskoj.  

Prije početka sastanka više ministara je izjavilo da se zauzima za brzo zaključenje pregovora s Hrvatskom, a dio njih je rekao da za to treba pričekati mišljenje Europske komisije o hrvatskoj spremnosti za članstvo. 

U priopćenju s toga sastanka, dio koji se odnosi na Hrvatsku ima samo dvije rečenice. U prvoj rečenici se kaže da su ministri 'razmijenili mišljenja o tome kako pristupiti zadnjoj fazi pregovora s Hrvatskom o njezinu pristupanju Europskoj uniji'. 

Hrvatskoj je ostalo zatvoriti još pet poglavlja. Za poglavlje Ribarstvo Komisija je već poslala nacrt pregovaračkog stajališta s ocjenom da je Hrvatska ispunila sva mjerila za zatvaranje. 

Komisiji sada preostaje izraditi pregovaračka stajališta za četiri pregovaračka poglavlja - Pravosuđe i temeljna prava, Tržišno natjecanje, Financijske i proračunske odredbe i Ostala pitanja. 

Za izradu nacrta pregovaračkog stajališta za poglavlje Financijske i proračunske odredbe potrebno je znati datum ulaska u EU-u jer se tom poglavlju definiraju međusobne financijske obveze između EU-a i zemlje kandidatkinje.  

Činjenica da Komisija namjerava početi s izradom pregovaračkog stajališta za to poglavlje znači da već raspolaže s ciljanim datumom ulaska Hrvatske.  

Prema diplomatskim izvorima, riječ je o 1. srpnja 2013. ali taj datum zasad nitko ne želi službeno potvrditi sve dok se unutar EU-a ne dogovore posljednje pojedinosti, poput pitanja nadzora provedbe preuzetih obveza u razdoblju od zaključenja pregovora do stupanja u članstvo. 

Hina