naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Vlada prihvatila izvješće o provedbi plana za direktivu o uslugama na unutarnjem tržištu

Na današnjoj sjednici, 26. svibnja 2011., Vlada RH je prihvatila Treće izvješće o provedbi Implementacijskog plana za Direktivu 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu (EU).

Republika Hrvatska je poduzela niz aktivnosti u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zahtjevima pravne stečevine Europske unije, a slijedom obveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u svrhu ispunjavanja mjerila za zatvaranje Poglavlja 3., Pravo poslovnog nastanka i sloboda pružanja usluga, izvijestio je vladin Ured za odnose s javnošću, dodajući da je jedna od obveza bila i donošenje akcijskog plana za implementaciju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Prvi dio danas prihvaćenog izvješća sadrži popis svih aktivnosti koje će Hrvatska poduzeti do pristupanja u EU, kako bi bila spremna u potpunosti primjenjivati spomenutu Direktivu, a drugi dio sadrži popis svih analiziranih propisa, odnosno odredbi u propisima koje predstavljaju mjere suprotne odredbama te Direktive.

Te se mjere uklanjaju ili usklađuju s odredbama predmetne Direktive, sukladno zadanim rokovima. Isto tako, drugi dio sadrži i popis svih propisa za koje je, nakon analize, utvrđeno da ne sadrže odredbe koje su u suprotnosti s odredbama spomenute Direktive.

Treće izvješće o provedbi Implementacijskog plana dostavit će se Europskoj komisiji na uvid.

Vlada je danas donijela uredbu o objavi Izmjene Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade RH i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: „Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun“ CCI BR: 2008HR16IPR001 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) IPA Komponenta III-„Regionalni razvoj“, Operativni program „Zaštita okoliša“, potpisanog u Bruxellesu, 25. ožujka 2011. i u Zagrebu, 11. travnja 2011. Cilj ovog projekta je uvesti integrirani sustav gospodarenja otpadom koji ima za svrhu na učinkovit način riješiti gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji.

Pokrenut je postupak za sklapanje Dodatka br. 1 Sporazumu o financiranju između Vlade RH i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA-komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu, a radi produljenja roka ugovaranja i roka izvršenja projekata za 12 mjeseci. Novi rok ugovaranja projekata je 5. lipanj 2011., a rok za izvršenje projekata je 5. lipanj 2014.

Vlada je prihvatila Dogovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnom utvrđenju primjene postupka dostavljanja podataka o izgubljenim i otuđenim putovnicama putem Interpolove baze podataka o izgubljenim i otuđenim putovnicama, kako je utvrđeno Memorandumom o suglasnosti o dostavljanju podataka o izgubljenim i otuđenim putovnicama (LASP).

Taj je Memorandum potpisan je u Zagrebu, 5. prosinca 2008., u sklopu realizacije kompletiranja pravnog okvira sigurnosne suradnje SAD-a i RH te kao jedan od preduvjeta uključivanja RH u Američki program izuzeća od viza (Visa Waiver Program-VWP).

U priopćenju sa sjednice navodi se da je Vlada RH upoznata s provedbenim protokolom između MUP-a Republike Hrvatske i MUP-a Slovačke Republike o suradnji tijekom ove turističke sezone, potpisanim 18. travnja 2011. u Bratislavi. Prema tom protokolu, na hrvatskoj će obali u srpnju i kolovozu po četiri slovačka policajca pomagati hrvatskim kolegama.

Također, Vlada je upoznata s GDISC Memorandumom o suglasnosti, potpisanim 11. prosinca 2009. u Londonu i 12. travnja 2011. u Zagrebu. GDISC je neformalna mreža imigracijskih službi u Europi koja radi zajednički s ciljem razvoja praktične suradnje i fleksibilnih rješenja stalnih izazova u području imigracija u Europi. Memorandum sadrži postignuti dogovor vezan uz financijske ili druge doprinose kojima se financira i podupire rad GDISC-a.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o prodaji šest oklopnih transportera (LOV 4x4 Torpedo T-1) Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu EULEX KOSOVO. To uključuje i dva oklopna transportera koja su bila ustupljena na korištenje EULEX-u.

Hina