naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Održano predavanje 'Europska građanska inicijativa'

Francusko Veleposlanstvo u Hrvatskoj i Institut za međunarodne odnose (IMO), uz potporu Udruge Alumni Europskih Studija (ALES) i Delegacije Europske unije u Hrvatskoj, organizirali su u četvrtak 9. lipnja 2011. u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu, predavanje pod nazivom 'Europska građanska inicijativa'.  

Predavanje je održao CEDRIC BLOQUET, generalni direktor udruge 'Sudjelovanje građana u javnom životu i demokracija' (CIDEM 'Civisme et démocratie') i stručnjak pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Francuske i Europske komisije. Ovaj skup predstavlja peto predavanje u ciklusu predavanja 'Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije'. 

Otvarajući skup, Šef Odjela za politička, gospodarska i trgovinska pitanja, tisak i informiranje u Delegaciju Europske unije u Hrvatskoj Paolo Berizzi izjavio je kako se Hrvatska nalazi u završnoj fazi pregovora sa Europskom unijom, te kako hrvatski građani moraju biti dobro informirani o mogućnostima i prilikama koje otvara hrvatski ulazak u EU kako bi iskoristili sve prednosti članstva u Uniji. Europska građanska inicijativa za hrvatske građane biti će aktualna nakon ulaska Hrvatske u EU te će im pružiti da, zajedno sa građanima drugih europskih zemalja pokrenu usvajanje pravnih akata koji će biti važeći na nivou cijele Europske unije, istaknuo je  Berizzi. 

Prva tajnica francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj Salina Grenet podsjetila je kako je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio kako se Hrvatska nalazi u finalnoj fazi pregovora sa Europskom unijom, kako je Hrvatska napravila značaje reforme te kako očekuje da se pregovori završe u lipnju. Grenet je izjavila kako Francuska želi da se uvede sustav praćenja provođenja reformi do ulaska Hrvatske u Europsku uniju sa ciljem olakšavanja procesa pristupanja. 

Dr.sc. Všnja Samardžija, voditeljica Odjela za europske integracije pri Institutu za međunarodne odnose, kazala je u svom izlaganju kako ciklus predavanja 'Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije' donosi teme vezane uz buduće članstvo Hrvatske u Europskoj uniji koje su važne za svakodnevni život građana. Dr.sc Samardžija je istaknula kako će se 'Europska građanska inicijativa' početi primjenjivati od travnja 2012. godine te kako će ona dati novi poticaj jačanju javne sfere te razvoju demokracije i civilnog društva u Europi.  

Generalni direktor udruge CIDEM ('Civisme et démocratie') i Cédric Bloquet istaknuo je na početku svog predavanja kako su uoči referenduma za ulazak Hrvatske u EU sudjelovanje i informiranje građana od ključne važnosti. 

Bloquet je objasnio koko je člankom 10. Lisabonskog ugovora predviđeno da svaki građanin ima pravo biti akter u europskom građanstvu, a članskom 11. predviđeno je kako se to čini kroz Europsku građanku inicijativu koja daje prednost građanima u izravnom sudjelovanju u participativnoj demokraciji te na taj način dopunjuje reprezentativnu demokraciju.  

Kroz Europsku građansku inicijativu, koja stupa na snagu 1. travnja 2012., građani će imati mogućost da izraze svoje mišljenje te da ga upute prema Europskoj komisiji, a radi se o mehanizmu koji omogućuje sudjelovanje građana u donošenu poravnih akata, istaknuo je Bloquet. 

Ideja Europske građanske inicijative je uključiti maksimalan broj građana, pri čemu se traži najmanje milijun potpisa građana iz najmanje jedne četvrtine država članica Europske unije, a inicijative se mogu odnositi samo na ona područja nad kojima Europska komisija ima nadležnost. Inicijative podnose u za tu svrhu osnovani odbori građana, njih najmanje sedam, iz najmanje sedam država članica. Europska komisija pak ima rok od tri mjeseca da razmotri ove prijedloge građana te da ih usvoji ili odbaci. 

Bloquet je istaknuo kako Europska komisija zadržava pravo da odbaci one inicijative koje se protive principima Europske unije, te inicijative vezane za ekstremističke stavove suprotne Povelji o temeljnim pravima.

Predstojnik ureda za udruge Vlade RH Igor Vidačak istaknuo je kako ova tema Europske građanske inicijative nije dovoljno zatupljena u Hrvatskoj kao oblik neposredne demokracije, te kako se zanemaruje činjenica da pokretanje Europske građanske inicijative zahtijeva izvrsno poznavanje procedura donošenja odluka u Europskoj uniji. Povezivanje građana i udruga civilnog društva u pokretanju prijedloga još je jedan od izazova s kojim se suočava Europska građanska inicijativa, dodao je Vidačak.  

Cédric Bloquet je generalni direktor udruge 'Sudjelovanje građana u javnom životu i demokracija' (CIDEM), organizacije koju danas čini 11 vrlo različitih udruga, kako po području djelovanja, tako i prema njihovom nastanku, a koje su ujedinjene zajedničkom željom da sudjeluju u širenju samostalnih, solidarnih i odgovornih građana.  

G. Bloquet je glasnogovornik udruge CIDEM po pitanjima prava građana i sudjelovanja u demokratskom životu. Stručnjak pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i Europske komisije, on je ujedno i član Stalnog ureda europskog građanskog foruma (mreža koja okuplja stotinjak europskih udruga čiji je cilj potaknuti i olakšati prihvaćanje Europe na popularan i civilan način od strane građana). G.Bloquet je aktivno uključen u svaku aktivnost čiji je cilj poticanje uključivanja građana.