naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Delegacija EU-a: Program za cjeloživotno učenje za 2012.

Za Hrvatsku u 2012. za projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje okvirno je planirano 46 milijuna kuna iz sredstava Europske unije, a ona su dostupna kroz Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu, koji je u kolovozu objavila Europska komisija, a u RH ga provodi Agencija za mobilnost i programe EU-a, objavila je Delegacija Europske unije u Hrvatskoj.  

Poziv na natječaj, zajedno s rokovima za prijavu, dostupan je na stranici www.mobilnost.hr

Program za cjeloživotno učenje najveći je program Europske unije u području obrazovanja, koji omogućuje, kroz svoje potprograme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), sudjelovanje institucijama iz sustava odgoja i obrazovanja u međunarodnim projektima, učeničkim razmjenama, stručnom usavršavanju i osposobljavanju, studiranju i obavljanju stručne prakse u inozemstvu.  

U Programu mogu sudjelovati osobe bilo koje starosne dobi - učenici, studenti, nastavnici, nenastavno osoblje, stručnjaci u strukovnom obrazovanju kao i ostale zaposlene i nezaposlene osobe koje žele unaprjeđivati svoja znanja i sposobnosti, a nudi sudjelovanje u iskustvima učenja, te potpomože razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja diljem Europske unije kroz aktivnosti koje uključuju međunarodnu suradnju. 

Poziv na natječaj i pripadajuća dokumentacija dostupni su na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU-a, a u tijeku je priprema nacionalnog Poziva na natječaj (konačna objava ovisi o finalizaciji dokumenata od strane Europske komisije) te prijevod natječajne dokumentacije. 

Agencija za mobilnost i programe EU tijekom jeseni održavat će seminare o tome kako se prijaviti na natječaj. Seminar za Comenius, za vrtiće, osnovne i srednje škole, održat će se u Zagrebu 14. listopada i u Splitu 11. studenoga. Za Leonardo da Vinci, za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te usavršavanja u gospodarskom sektoru održat će se u Zagrebu 14. listopada, u Osijeku 28. listopada, Splitu 11. studenoga te u Rijeci 25. studenoga. 

Seminar za Grundtvig, za ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih u segmentu općeg obrazovanja, održat će se u Zagrebu 14. listopada, te u Splitu 11. studenoga 2011., a za Erasmus (visoka učilišta) u Zagrebu 15. studenog 2011. 

Hrvatske institucije već su imale prilike sudjelovati u projektima međunarodne suradnje financiranim kroz Program za cjeloživotno učenje i Agenciju za mobilnost i programe EU te su postigli rezultate i značajne uspjehe. 

Tako je u sklopu natječaja za 2011., Agencija za mobilnost i programe EU, dodijelila 32 milijuna kuna za provedbu projekata kojima upravljaju hrvatski partneri, a koji podrazumijevaju različite oblike stručnog usavršavanja i osposobljavanja, studentske razmjene, studentsko i učeničko obavljanje prakse, školska partnerstva, te studijske posjete.  

Iz navedenog iznosa financira se oko 250 projekata koji omogućuju sudjelovanje više od 2.000 građana Hrvatske u projektima međunarodne suradnje i stručnog usavršavanja i osposobljavanja u inozemstvu.(Hina)

 

Više o tome:

Delegacija Europske unije u Hrvatskoj: Objavljen poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012.