naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Ugovor o pristupanju EU-u rezultat gotovo 6 godina pregovora

Hrvatska je vlada u srijedu 21. rujna objavila na svojim službenim internetskim stranicama hrvatski prijevod Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, koji će biti potpisan tijekom prosinca ove godine, a on je rezultat gotovo šestogodišnjih pregovora.  

Objavljen je hrvatski prijevod Ugovora koji je još podložan pravno-jezičnoj redakturi, kao i nacrt Ugovora na engleskom jeziku. 

Riječ je o tekstu od 195 stranica, podijeljenu u pet dijelova, od Načela i Prilagodba Ugovora do Trajnih i Privremenih odredaba te Odredaba o provedbi toga akta. 

Tekst Ugovora na engleskom jeziku službeno je dovršen nacrt i potvrđen na sastanku Odbora stalnih predstavnika zemalja članica EU-a 14. rujna, a tri dana poslije poljski premijer Donald Tusk osobno ga je donio u Zagreb. 

Do potpisivanja Ugovor mora biti preveden na sve službene jezike Europske unije, zatim treba dobiti pristanak Europskog parlamenta te ga još formalno mora potvrditi Vijeće Europske unije. Europski parlament bi trebao dati svoj pristanak 1. prosinca, a Vijeće EU-a 5. prosinca. Mjesto i datum potpisivanja još nisu određeni.

 Nakon potpisivanja, Ugovor trebaju ratificirati sve zemlje članice EU-a, a u Hrvatskoj će se ulasku u EU izjasniti građani na referendumu. U Ugovoru se navodi da je rok za predaju ratifikacijskih isprava vladi Republike Italije, koja je depozitar ugovora, 30. lipnja 2013., a ulazak u članstvo predviđen je 1. srpnja 2013.  

Hrvatska će tako postati 28. članica Europske unije. 

Ugovor o pristupanju rezultat je pregovora koji su trajali pet godina i osam mjeseci - od otvaranja 3. listopada 2005. do zatvaranja zadnjih poglavlja 30. lipnja 2011. Pregovori su se vodili u 33 poglavlja, tematske cjeline u kojima se kandidatska zemlja mora uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije. Postoje još dva poglavlja 34. Institucije i 35. Ostala pitanja o kojima se ne pregovora. 

U poglavlju 35. utvrđeno je da će se pratiti hrvatsko ispunjavanje obveza do ulaska u punopravno članstvo. Europska komisija će provoditi uobičajeni monitoring kakav se provodio i u ranijim slučajevima kroz ispunjavanje monitoring tablica. Ove jeseni Komisija će objaviti izvješće o napretku, a sljedeće godine u isto vrijeme objavit će izvješće o monitoringu. Veća pozornost će se posvetiti trima poglavljima: Pravosuđe i temeljna prava, Tržišno natjecanje i Pravda, sloboda i sigurnost. 

U poglavlju 34. definirano je sudjelovanje hrvatskih predstavnika u tijelima EU-a, a hrvatski jezik s danom ulaska u EU postaje službeni jezik EU-a. 

Najteža poglavlja u pregovorima bila su 23. Pravosuđe i temeljna prava, 8. Tržišno natjecanje, a među zahtjevnim poglavljima je i 11. poljoprivreda, 27. okoliš, 13 ribarstsvo. 

U poglavlju 33. Financijske i proračunske odredbe dogovoreno je, a što je sada dio Ugovora o pristupanju da će Hrvatskoj za prvih šest mjeseci članstva, u drugoj polovici 2013., biti stavljeno na raspolaganje okvirno oko 800 milijuna eura, s tim da se ti iznosi ne mogu povući odmah nego kroz dulje vremensko razdoblje jer se većina projekata provodi više godina. Hrvatska će sa svoje strane za prvih šest mjeseci članstva u europski proračun uplatiti 267,7 milijuna eura, iz čega proizlazi da će za jedan euro koji uplati dobiti tri eura natrag. 

Hrvatska je u pregovorima dogovorila prijelazno razdoblje od sedam godina tijekom kojeg stranci neće moći kupovati poljoprivredno zemljište, s mogućnošću da se to produlji još za tri godine. 

S danom ulaska u EU, Hrvatska će morati ukinuti nultu stopu poreza na dodanu vrijednost (PDV), koja nije predviđena europskim zakonima, ali će moći uvesti minimalne i snižene stope. 

Hina