IMO EU i info

EU i - Dokumentacijski centar...

 • je dio informacijske mreže Europske komisije osnovane ranih šezdesetih godina pri sveučilištima ili istraživačkim institutima u državama članicama Europske unije i izvan nje
 • pri Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu djeluje od 1991. godine temeljem odluke Europske komisije
 • svakodnevno prima niz publikacija i dokumenata institucija EU na engleskom jeziku u izdanju Ureda za službene publikacije (EUR-OP) iz Luksemburga
 • stručno obrađuje prispjelu dokumentaciju i javnosti omogućava pristup svim raspoloživim izvorima informacija

EU i nastoji...

Zbirka EU i -a...

Usluge korisnicima...

Kontakt...

EU i nastoji...

 • pružiti potporu akademskoj zajednici u promicanju i razvoju studija i istraživanja o europskim integracijama,
 • poticati akademsku zajednicu na aktivno sudjelovanje u raspravi o procesu europske integracije,
 • pružiti građanima informacije o zajedničkim politikama kao i o svim drugim pitanjima vezanim uz EU
 • pridonijeti većoj transparentnosti Europske unije i njezina djelovanja

Zbirku EU i -a čine...

 • Ugovori o osnivanju Europskih zajednica
 • pravo Europske unije objavljeno u Službenom listu EU serije L i C (Official Journal of the European Union)
 • pripremni akti institucija EU koje sudjeluju u postupku donošenja odluka (Europska komisija, Europski parlament, Vijeće ministara, Gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija….)
 • sudska praksa Europskoga suda i Suda prvoga stupnja u Luksemburgu objavljena u Zbirci sudske prakse (Reports of Cases before the Court of Justice and Court of First Instance)
 • parlamentarna pitanja i rasprave
 • niz monografskih, serijskih i periodičnih publikacija svih institucija, agencija i tijela sa različitih područja njihova djelovanja
 • godišnji i mjesečni statistički pregledi u izdanju Statističkog ureda Europskih zajednica EUROSTAT-a

EU i korisnicima nudi...

 • Pristup i korištenje građe EU i -a i drugih informacijskih izvora u prostorijama Centra
 • slobodan pristup i pretraživanje pravnih i ostalih službenih baza podataka
 • pomoć pri pretraživanju i korištenju službene dokumentacije i drugih izvora informacija
 • izradu informacijskih dossiera prema zahtjevu korisnika
 • dnevno praćenje novousvojenog zakonodavstva i ostalih aktivnosti na području od interesa korisnika
 • pomoć pri postavljanju zahtjeva za pristup javno nedostupnim dokumentima institucija EU

Kome i kako uputiti upit?

 • Osobno u prostorijama Centra na adresi:
   
  INSTITUT ZA MEĐUNARODNE ODNOSE,
  EU i - DOKUMENTACIJSKI CENTAR,
  Lj. F. VUKOTINOVIĆA 2, ZAGREB
 • Telefonom na brojeve:
  01/ 48 77 460 ; 48 77 465 ; 48 77 466
 • Faxom:
  01/ 48 28 361
 • E-mailom na adresu:
  antun@irmo.hr

Radno vrijeme:

EU i - Dokumentacijski centar je otvoren za stranke svakim radnim danom od 10 do 14 sati.

Na Vaš će upit biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.


ispiši