o portalu


EnterEurope projekt je koji je Europski dokumentacijski centar (danas EU i - Dokumentacijski centar) Instituta za međunarodne odnose pokrenuo krajem 2004. godine s ciljem ostvarenja lakšeg i jednostavnijeg pristupa informacijama o institucijama, agencijama, tijelima, politikama i pravu Europske unije putem interneta. Projekt također nastoji unaprijediti komunikaciju između korisnika i pružatelja informacija o Europskoj uniji u Hrvatskoj stvarajući virtualnu mrežu institucija i tijela aktivnih ili povezanih s nekim od aspekata tog područja.
Projekt podržava Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit - IRZ).

Portal EnterEurope namijenjen je prvenstveno akademskoj zajednici (dodiplomskim i poslijediplomskim studentima europskih studija), istraživačima u području europskih integracija, zaposlenima u državnoj upravi, poslovnoj zajednici kao i široj zainteresiranoj javnosti.

Sjedište je projekta u Institutu za međunarodne odnose, Vukotinovićeva 2, Zagreb.


Ciljevi projekta

Uspostavom portala Enter Europe nastojalo se:

  • Omogućiti domaćoj akademskoj i široj javnosti da na jednome mjestu pronađe dobro organizirane i strukturirane izvore informacija o Europskoj uniji, njezinim institucijama, aktivnostima i politikama, pravnom okviru, dokumentima i publikacijama, te programima i postupcima donošenja odluka.
  • Pružiti potporu znanstvenom i istraživačkom radu akademskih i znanstvenih institucija koje se bave pitanjima europskih integracija, kao i istraživačkom radu dodiplomskih i poslijediplomskih studenata stavljanjem na raspolaganje niza informacijskih dosjea koji nude uvid u tematska područja djelovanja EU.
  • Olakšati i unaprijediti korištenje europske dokumentacije u znanstvenom radu.
  • Omogućiti korisnicima brz i jednostavan pristup informacijama o Europskoj uniji, njezinim institucijama, tijelima i politikama na hrvatskom jeziku, te publikacijama, dokumentima, programima i procedurama na engleskom jeziku.
  • Stvoriti jednu ulaznu točku za internetski pristup svim institucijama i organizacijama u Hrvatskoj čija je djelatnost usko povezana s pitanjima europskih integracijskih procesa kao i pristup drugim pružateljima informacija o Europskoj uniji u Hrvatskoj.
  • Potaknuti razmjenu informacija između pružatelja informacija o EU u Hrvatskoj te tako stvoriti učinkovitu informacijsku mrežu s krajnjim ciljem usklađivanja i poboljšanja kvalitete njihovih usluga krajnjem korisnikuUredništvo

dr. sc. Ana-Maria Boromisa (Institut za međunarodne odnose, Odjel za političke i gospodarske odnose)
dr. sc. Hrvoje Butković (Institut za međunarodne odnose, Odjel za europske integracije)
Krševan Antun Dujmović (Institut za međunarodne odnose, Voditelj EU i - Dokumentacijskog centra)
Deana Gulišija (Institut za međunarodne odnose, Odjel za europske integracije)
Dragana Markanović (Institut za međunarodne odnose, EU i - Dokumentacijski centar)
dr. sc. Višnja Samardžija (Institut za međunarodne odnose, Odjel za europske integracije)Project design & development: ADOR - Internet & Multimedia

Content Management System: XSite NewsKontakt:

Institut za međunarodne odnose 
EU i - Dokumentacijski centar 
Lj. F. Vukotinovića 2
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: (01) 48 77 465; (01) 48 77 466; (01) 48 77 460
Fax: (01) 48 28 361
E-mail: entereurope@entereurope.hr

Datum  izmjene: 28. travnja 2010. 
ispiši