E-Point

Dobrodošli u bazu podataka e-POINT!

Baza sadrži odabrane publikacije, službene dokumente i ostala izdanja institucija, tijela i agencija Europske unije, međunarodnih, regionalnih ili nacionalnih organizacija, kao i dokumente tijela državne uprave RH i ostalih hrvatskih institucija, koji se odnose na neki od aspekata procesa europske integracije i posebice približavanja Hrvatske Europskoj uniji.

Trenutačno su u većoj mjeri obrađene kategorije prava EU (pravni akti i pripremni dokumenti institucija EU) i priopćenja za javnost institucija EU, dok je obrada ostalih kategorija dokumenata u tijeku. Za sva pitanja i komentare: entereurope@entereurope.hr
 
 
 
 

 

 


ispiši