Agencije EU-a

Agencije se uspostavljaju aktom sekundarnoga prava EU-a u kojem su jasno definirani njihovi specifični ciljevi, zadaće i djelokrug, po čemu se razlikuju od institucija Zajednice, poput primjerice Komisije, Vijeća ili Parlamenta. Agencije se često javljaju i pod drugim nazivima, poput centara, zaklada, ureda, nadzornih centara i sl. Prve decentralizirane agencije osnovane su sedamdesetih godina 20. stoljeća (npr. CEDEFOP ili EUROFOUND), a niz novih agencija nastao je devedesetih godina u svjetlu nastojanja na dovršenju zajedničkog tržišta. Taj je drugi val ili tzv. druga generacija uspostavila model koji je prisutan i danas, a koji naglašava zemljopisnu raspršenost agencija Zajednice kao i nužnost njihove prilagodbe novim tehničkim ili znanstvenim izazovima i zadaćama.


Agencije Europske unije imaju vrlo sličnu strukturu i način djelovanja, a grupirane su u pet skupina:

 • Agencije Zajednice
 • Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku
 • Agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima
 • Izvršne agencije
 • EURATOM agencije i tijela


Agencije zajednice

Agencija Zajednice osnovana je aktom sekundarnog zakonodavstva kako bi postigla vrlo specifičan tehnički, znanstveni ili upravljački zadatak.


Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku


Agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koje su osnovane radi provedbe vrlo specifičnih tehničkih, znanstvenih ili upravljačkih zadataka u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike.


Agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima

Agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima koje su osnovane za pomoć državama članicama da surađuju u borbi protiv organiziranog međunarodnog kriminala.


Izvršne agencije

Izvršne agencije osnovane su Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 (OJ L 11, 16. siječnja 2003.) s ciljem povjeravanja određenih zadataka glede upravljanja jednim ili više programa Zajednice. Agencije su osnovane na određeno razdoblje i njihovo sjedište mora biti u sjedištu Europske komisije (Bruxelles ili Luksemburg).


EURATOM agencije i tijela

EURATOM (European Atomic Energy Community Treaty) je pravno odvojen od Europske zajednice te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se usprkos tome provodi u okviru zajedničkih institucija Zajednice. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima. Trenutno tijelo agencije je:

  • Agencija Fusion for Energy
  • Agencija za opskrbu EURATOM (ESA)


Izvori informacija:

EUROPA: Europska komisija: Agencije Zajednice:

 • Povijesni pregled
 • Kako djelujuAutorica: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 15. ožujka 2011.


ispiši