Publikacije i dokumenti

Izdanja Europske unije najčešće poznajemo pod nazivom publikacije i dokumenti. Iako je ta dva pojma ponekad teško jasno razlučiti, publikacije se u načelu objavljuju s ciljem distribucije i prodaje široj publici, dok se kategorija dokumenata odnosi na interne radne materijale pojedine institucije koji izvorno nisu bili namijenjeni vanjskoj distribuciji. Iz toga, dakako, ne treba zaključiti da su dokumenti nedostupni javnosti. Upravo suprotno: od osamdesetih godina do danas velik je dio dokumenata institucija i tijela EU sustavno postajao dostupan javnosti što se posebice odnosi na COM dokumente, izvještaje Europskoga parlamenta te mišljenja Gospodarsko-socijalnog odbora i Odbora regija.

Nakon pojave Interneta mnogi su radni dokumenti institucija i tijela stavljeni na uvid javnosti na stranicama pojedinih institucija, a pravo na pristup internim dokumentima građanima Unije ali i onima izvan nje zajamčeno je Uredbom br. 1049/2001/EC (OJ L 145 , 31.5.2001.) o pristupu internim dokumentima slijedom koje su tri najveće institucije - Vijeće, Komisija i Parlament - na svoje web stranice postavile registre dokumenata i na taj način javnosti omogućile uvid u rad. Kako bi široj javnosti na jednostavan i jasan način ponudila pristup dokumentima koje objavljuju institucije EU, Europska je komisija izradila vodič pod nazivom Dokumenti Europske unije dostupan na poslužitelju EUROPA.

S druge strane za lakše pronalaženje publikacija u elektroničkom obliku koje se nalaze na različitim web stranicama institucija, tijela i agencija EU, može poslužiti portal pod nazivom Publications Portal koji je Ured za službene publikacije (EUR-OP) uspostavio 2002. godine. Portal nudi predmetno kazalo za pristup službenim informacijskim izvorima vezanima uz određeno područje (pravo, trgovina, institucionalna pitanja, vanjski odnosi, itd.) i s druge strane abecedni popis odjela unutar institucija s vezama na dio u kojemu se nalaze publikacije relevantne institucije ili njezina odjela. Ipak, kako bi prosječno upućen korisnik mogao uopće doći do tražene informacije, mora unaprijed imati dovoljno podataka o izdanju koje traži - barem o instituciji, autoru ili o području u kojemu bi publikacija unutar portala mogla biti smještena.

Znatan broj publikacija i dokumenata EU izvire iz pravnog poretka Zajednice, čineći tako nezaobilaznu točku u svakom ozbiljnom proučavanju ili istraživanju vezanom uz razvoj te integracije i bilo koje od njezinih politika. Osnivački ugovori i sudska praksa kao izvori europskoga prava detaljno su obrađeni u rubrici Pravo EU, iako o sudskoj praksi posebno govorimo i u kontekstu izdanja Suda Europske unije u Luxembourgu.

Ovdje ćemo detaljnije obraditi Službeni list Europske unije kao jedan od izvora europskoga prava te konačno službene publikacije i dokumente pojedinih institucija EU - posebice Europske komisije obzirom na važnost i raznovrsnost upravo njezinih izdanja.

Niže navedenom podjelom nastojali smo obuhvatiti sva službena izdanja EU:

Autor: Dragana Markanović
Datum posljednje promjene: 14. ožujka 2011.


ispiši