ADAM.
Europska komisija - Opća uprava za proračun
Bibliografska baza podataka koja sadrži studije što su ih za potrebe Europske komisije provele vanjske organizacije. Baza je dostupna samo na francuskom jeziku.
AEI.
University of Pittsburgh, SAD
Arhiva Europskih integracija – arhiva istraživačke građe iz područja europskih integracija Sveučilišta u Pittsburgu.
AGORES.
Europska komisija - Opća uprava za energetiku i promet
Informacijski centar koji sadrži podatke o obnovljivim izvorima energije.
AGREEMENTS.
Vijeće EU
Baza sadrži podatke o sporazumima zaključenim između Europskih zajednica i trećih zemalja ili međunarodnih organizacija.
AI-GEOSTATS.
Europska komisija - Zajednički istraživački centar - JRC
Središnji informacijski poslužitelj za prostornu statistiku i geostatistiku.
AMECO.
Europska komisija - Opća uprava za ekonomska i financijska pitanja
Godišnja makroekonomska baza podataka.
ARCHISPLUS.
Europska komisija - Glavno tajništvo
Povijesna arhiva Europske komisije. Baza podataka sadrži dokumente europskih institucija od početaka do danas. Arhiva je dio interne baze podataka Archis i uključuje reference koje omogućuju javni pristup povijesnim dokumentima u skladu s odredbama Europske zajednice.
BACH Database.
Europska komisija - Opća uprava za ekonomska i financijska pitanja
Bank for the Accounts of Companies Harmonised, BACH – sadrži statistike usklađenih godišnjih računa ne-financijskih poduzeća za 11 europskih zemalja, Japan i Sjedinjene Države.
BTI.
Europska komisija - Opća uprava za oporezivanje i carinsku uniju
Informacije o obaveznim carinskim tarifama – ključni instrument za provedbu zajedničke carinske tarife. Namijenjena je ekonomskim stručnjacima za odgovarajuću klasifikaciju robe u carinskoj i statističkoj nomenklaturi.
BUSINESS INCUBATORS DATABASE.
Europska komisija - Opća uprava za poduzetništvo
Pregled poslovnih inkubatora u državama članicama EU, državama Europskoga ekonomskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn) i Švicarskoj. Baza trenutačno sadrži više od 700 inkubatora.
CARE.
Europska komisija - Opća uprava za energetiku i promet
Baza podataka o prometnim nesrećama na području EU (nema statističkih podataka o šteti, samo o smrtnosti i ozljedama). CARE sadrži detaljne podatke o prometnim nesrećama u svakoj pojedinoj državi članici.
CASE LAW.
Court of Justice of the European Communities
Pretraživanje slučajeva od lipnja 1997. godine moguće je pomoću pretraživača, dok je za slučajeve od 1953. - 1988. te od 1989. nadalje ponuđen numerički pristup podacima. Sudska praksa Prvostupanjskog suda pretražuje se pomoću numeričke liste, počevši od 1989.
CATDIFF.
Ured za službene publikacije Europskih zajednica - EUR-OP
Bibliografska baza Ureda za službene publikacije Europske zajednice, katalog publikacija EU.
CELEX (Communitatis Europeae Lex).
Ured za službene publikacije Europskih zajednica - EUR-OP
Baza podataka koja sadrži cjelovite tekstove pravnih akata na jezicima država članica i omogućuje pristup osnivačkim ugovorima kao i obvezujućem i neobvezujućem zakonodavstvu. Uključuje i slučajeve Europskoga suda pravde. Iako je odnedavno pristup Celex-u besplatan, ta baza od 1. listopada 2004. nije nadopunjavana obzirom na uspostavu novoga servisa nastalog spajanjem Celexa i EurLexa u jedan servis.
CFSP.
Vijeće EU
Baza podataka o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Pristup tekstovima usvojenim u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike.
CLAB.
Europska komisija - Opća uprava za proširenje
Europska baza sudske prakse koja se tiče ugovornih uvjeta protivnih načelu savjesti i poštenja u zemljama Europskoga ekonomskog prostora.
CODECISION PROCEDURE
Vijeće EU
Sadrži podatke o odlukama donesenim postupkom suodlučivanja. Podaci su dostupni samo na francuskom jeziku.
ComLégi.
Europska komisija
Baza podataka o kemikalijama (pravni akti i ekonomski aspekti).
CONECCS.
Europska komisija
Savjetovanje, Europska komisija i građansko društvo (Consultation, European Commisson and Civil Society) – baza podataka kojom Komisija nastoji informirati o svojim unutarnjim postupcima savjetovanja. Sadrži podatke o savjetodavnim tijelima Komisije i organizacijama Civilnog društva.
CORDIS.
Research and Development Community
Baza podataka sadrži informacije o istraživačkim projektima, partnerima, programima, vijestima, publikacijama i rezultatima projekata.
« povratak