naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Audiovizualna politika
Borba protiv prijevara
Carinska politika
Ekonomska i monetarna unija
Energija
Informacijsko društvo
Kulturna politika
Ljudska prava
Obrazovanje, izobrazba i mladi
Poduzetništvo
Poljoprivredna politika
Pravosuđe i unutarnji poslovi
Prometna politika
Proračun
Proširenje EU
Razvoj
Regionalna politika
Ribarstvo i pomorska pitanja
Sigurnost hrane
Trgovinska politika
Tržišno natjecanje
Unutarnje tržište
Vanjski odnosi
Zajednička porezna politika
Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Zaštita okoliša
Zaštita potrošača
Zdravstvo
Znanost i istraživanje
Naslovnica > Politike i aktivnosti EU > Sigurnost hrane
Sigurnost hrane

Ciljevi i načela

EU integrirani pristup sigurnosti hrane ima za cilj osigurati visoku razinu sigurnosti hrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i biljnog zdravstva unutar Europske unije putem koherentnog pristupa „od farme do stola“ i odgovarajućeg praćenja, te istodobno osigurati učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
Provedba ovog pristup uključuje razvoj zakonodavnih i drugih radnji:

 • osiguranje učinkovitog nadzora sustava te ocjenja usklađenosti sa standardima EU u sektorima sigurnosti i kvalitete hrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja, prehrana životinja i biljnog zdravlja unutar EU-a kao i u trećim zemljama u odnosu na njihov izvoz u EU;
 • upravljanje međunarodnim odnosima s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u vezi sigurnosti hrane, zdravlja životinja, dobrobiti životinja, prehrana životinja i biljnog zdravstva;
 • uspostava odnosa s Europskim agencijom za sigurnost hrane (EFSA) te osigurati znanstveno utemeljeno upravljanje rizicima.

Tri su stupa ove strategije:

 • Zakonodavstvo vezano uz sigurnost hrane i hrane za životinje,
 • Dobri, znanstveno utemeljeni savjeti na kojima se baziraju odluke,
 • Provođenje i nadzor.

Od 1. siječnja 2005. godine, poduzeća koja proizvode hranu i stočnu hranu moraju jamčiti da su sva hrana, stočna hrana i sastojci hrane sljedljivi duž čitavog hranidbenog lanca. Ovo je bila posljednja mjera u čitavom pregledu propisa Europske Unije o sigurnosti hrane koja je započela prije nekoliko godina. Dana 1. siječnja 2006. godine uvedena su i ažurirana pravila o higijeni hrane. Sigurnost hrane, te zdravlje i dobrobit životinja i biljaka utvrđeni su čl. 43 (prije čl.37), čl.114(prije čl.95), čl.168(prije čl. 152) i čl. 169 (prije čl.153) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Zelena knjiga o osnovnim načelima zakonodavstva o hrani (COM(97) 176 final) predstavlja prvi ozbiljniji pokušaj stvaranja koherentnog zakonodavstva u području sigurnosti hrane. Ipak, načela europske politike sigurnosti hrane zadana su Bijelom knjigom o sigurnosti hrane (pdf) (COM(1999) 719 final, 12.1.2000.). Za potrošače, sigurnost je najvažniji sastojak njihove hrane. Nedavna kriza potkopala je povjerenje javnosti u svojstvu prehrambene industrije i javnih vlasti da osiguraju da je hrana sigurna. Europska komisija utvrdila je da je sigurnost hrane jedan od svojih prioriteta. Bijela knjiga o sigurnosti hrane utvrđuje planove za novu proaktivnu politiku sigurnosti hrane: modernizacija zakonodavstva na koherentan i transparentan skup pravila, jačanje kontrole s pristupom “od farme do stola“ i povećanje sposobnosti sustava znanstvenog savjetovanja, kako bi se jamčila visoka razina ljudskog zdravlja i zaštita potrošača.
Strateški prioriteti Bijele knjige su:

 • stvaranje Europske agencije za sigurnost hrane,
 • dosljedno provođemje pristupa “od farme do stola” u zakonodavstvu za sigurnost hrane,
 • utvrditi načelo da operateri za prehranu i hranu imaju primarnu odgovornost sigurnost hrane, za koje države članice moraju osigurati nadzor i kontrolu tih operatora, a potom revizija i inspekcija Komisije kontrole država članica kapaciteta i sposobnosti hrane.

Vodeći princip Komisije, prvenstveno postavljen u Bijeloj knjizi o sigurnosti hrane, je da se primjenjuje integrirani pristup “od farme do stola”, da pokriva sve sektore prehrambenog lanca, uključujući i proizvodnju hrane za životinje, primarne proizvodnje, prerade hrane, skladištenje, prijevoz i maloprodaju.
Znanost je neophodan temelj na kojem EU zasniva svoje odluke u bilo kojem dijelu hranidbenog lanca. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) koja se nalazi u Parmi u Italiji ovdje ima glavnu ulogu. EFSA ima vrlo široko polje djelovanja. Ona može ispitivati sve faze proizvodnje i isporuke hrane, od primarne proizvodnje do sigurnosti hrane za životinje preko isporuke hrane potrošačima. Također se to odnosi i na svojstva GMO koji nisu vezani uz hranu i krmivo te uz pitanja prehrane.
EFSA pruža Europskoj komisiji neovisne, znanstvene savjete koji su također i javni, kako bi se omogućila potpuna provjera. EFSA daje svoj sud kada se sastavljaju propisi i savjetuje kada tvorci politika moraju rješavati situacije koje izazivaju paniku, kao što je to bila bolest “ludih krava”, dioksin u mlijeku ili ptičja gripa. Kada odlučuje o djelovanju, Komisija primjenjuje načelo mjera predostrožnosti. Komisija će djelovati i prije potpune znanstvene potvrde ako znanstvenici kažu da postoji i samo potencijalna opasnost. U slučaju ptičje gripe, Komisija se mogla poslužiti iskustvom koje je stekla tokom godina zbog politike zdravlja životinja, te je na nastalu situaciju učinkovito reagirala mjerama srazmjernim različitim razinama opasnosti.
Komisija provodi zakon EU o hrani i hrani za životinje na taj način da provjerava je li zakonodavstvo EU na prikladan način uključeno u zakone zemlje članice, da iznova provjerava usklađenost putem izvještaja iz zemalja članica i drugih zemalja i putem inspekcija na terenu u Europskoj uniji i izvan nje. Inspekcije provodi Ured za hranu i veterinarstvo (FVO) koji je tijelo Komisije, a nalazi se u Grangeu u Irskoj. FVO provjerava tvornice koje proizvode hranu, ali njegov glavni zadatak je da provjerava da li vlade EU i one drugih zemalja imaju potreban ustroj kako bi provjerile da li se njihovi proizvođači hrane pridržavaju sigurnosnih standarda. FVO usmjerava svoje provjere prvenstveno na mjesta gdje je najveći rizik.
Nije dovoljno da hrana bude sigurna: potrošači imaju pravo znati što kupuju i da to zadovoljava njihove potrebe. Pravila EU o označavanju hrane postoje već više godina ali se stalno obnavlja i modernizira. Najnovije promjene će osigurati da potrošaći ubuduće mogu brže prepoznati sastojke na koje su možda alergični i biti sigurni što znače pojmovi poput “niska količina masti” ili “visoki postotak vlakana”.

Institucije

Za sigurnost hrane u EU zadužene su sljedeće institucije:

 • Europska komisija: Opća uprava za zdravstvo i zaštitu potrošača (povjerenik John Dalli), Javno zdravstvo, Potrošački poslovi
 • Europski parlament: Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnosti prehrambenih proizvoda zadužen je za pitanje sigurnosti hrane
 • Vijeće Europske unije: Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i potrošački poslovi
 • Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) - predstavlja stup europske mreže za sigurnost hrane. Ta institucija pruža usluge znanstvenog savjetovanja te pravodobne informacije o postojećim i mogućim rizicima u prehrani. Ciljevi su Europske agencije za sigurnost hrane uspostava sustava procjene rizika, prikupljanje informacija i analiza, sustav priopćavanja i brzog upozoravanja.

Autor: Aida Liha
Nadopunila: Jelena Isaković
Datum posljednje izmjene: 20. siječnja 2011.