naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Što je Europska unija
Povijest europske integracije
Postupci odlučivanja
Države članice
Države kandidatkinje
Ostale europske države
Budućnost Europske unije
Istine i zablude o EU
Naslovnica > O Europskoj uniji > Postupci odlučivanja
Postupci odlučivanja

Europska unija ovlaštena je u područjima svoje nadležnosti donositi odluke umjesto država članica. Tu ovlast ostvaruje putem svojih institucija. Institucije koje sudjeluju u političkom procesu donošenja odluka nazivamo političkim institucijama. To su: Europski parlamentEuropska komisija i Vijeće Europske unije. U postupku donošenja odluka o nekim pitanjima mogu sudjelovati i druga tijela u savjetodavnoj funkciji, primjerice, Gospodarski i socijalni odbor ili Odbor regija. U području monetarne politike, neke odluke donosi samostalno Europska središnja banka.
Pravila i postupci za donošenje odluka u Europskoj uniji propisani su Lisabonskim ugovorom (čl. 294 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU)). Svaki prijedlog za novi europski zakon temelji se na specifičnome članku ugovora, navedenom kao "pravna osnova prijedloga", čime se utvrđuje koji zakonodavni postupak treba slijediti.
Tri glavna postupka su:

 • Konzultacije
 • Pristanak
 • Suodlučivanje

Moderniziranje sustava - Lisabonski ugovor

Sustav donošenja odluka u Europskoj uniji razvijao se tijekom pola stoljeća. Izvorno je bio osmišljen za zajednicu od šest naroda a danas ima 27 država članica, a njezino članstvo će se povećati.
Lisabonski sporazum dopunjuje postojeće sporazume vezane za EU i EK, ne zamijenjuje ih. Sporazum Uniji donosi pravni okvir i alate potrebne za ispunjavanje budućih obveza, kao i odgovaranje na zahtjeve građana.
Lisabonski sporazum europskim građanima donosi pravo odlučivanja u europskim pitanjima, te povelju u o njihovim temeljnim pravima. EU će biti bolje opremljena ispuniti očekivanja na području energije, klimatskih promjena, prekogranične borbe protiv kriminala i imigracije, kao i jači glas na međunarodnoj sceni.

Neka od ključnih poboljšanja koje donosi Lisabonski ugovor:

 • demokratičnija, otvorenija i odgovornija Unija – Europski parlament i nacionalni parlamenti će imati veći glas u procesu donošenja odluka u EU, dok će građani imati pravo znati o čemu njihovi Ministri odlučuju na razini EU. Svi europski građani će dobiti priliku utjecati na predložene zakone EU.
 • učinkovitija Unija – kroz učinkovitije i modernizirane institucija. Uključuje brže i dosljednije donošenje odluka o pitanjima zakona i reda, čime se Uniji daje veća mogućnost borbe protiv kriminala, terorizma i trgovanja ljudima.
 • više prava za Europljane – vrijednosti i ciljevi EU biti će definirani jasnije nego ikada prije. Povelja o temeljnim pravima imati će isti pravni status kao i sami Ugovori EU.
 • istaknutiji globalni igrač – stvorene su nove funkcije kao dio napora za uvođenje veće suvislosti između različitih grana vanjske politike EU kao što su diplomacija, sigunost, trgovina i humanitarna pomoć. 

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Odlučivanje u Europskoj uniji
 • EUROPA: Europska komisija: Odlučivanje u Europskoj uniji (dijagram)
 • EUROPA: Europska komisija: Ured za publikacije: EUR-Lex: Ugovori
 • EUROPA: Lisabonski ugovor (web stranica)

 
Autorica: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 23. ožujak 2011.