naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Osnivački ugovori
Opća načela prava EU
Akti institucija EU
Međunarodni sporazumi
Sudska praksa
Naslovnica > Pravo EU > Izvori europskoga prava
Izvori europskoga prava

Pravo Europske unije uobičajeno se dijeli na primarno i sekundarno. Primarno pravo u pravnom sustavu EU najvišeg je ranga, a sve ostale pravne norme temelje se i podređene su normama primarnoga prava.

U primarno pravo ubrajaju se Osnivački ugovori i opća načela prava. Sekundarno pravo čine pravni akti koje na internom planu usvajaju institucije EU i međunarodni sporazumi kojima se uređuju međusobni odnosi EU i drugih međunarodnih organizacija ili trećih država. U izvore prava EU valja ubrojiti i sudsku praksu Suda Europske unije.

Autor: Tamara Ćapeta
Datum posljednje izmjene: 1. ožujka 2005.