naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za željeznice (ERA)
Europska agencija za željeznice (ERA)

Osnutak i sjedište

Europska agencija za željeznice (European Railway Agency - ERA) osnovana je u travnju 2004. godine Uredbom Parlamenta i Vijeća EU br. 881/2004/EC (OJ L 164, 30. travnja 2004.). S radom je započela 16. lipnja 2005. Sjedište joj je u Valenciennes-u (Francuska) gdje se nalaze uredi, dok će se međunarodni sastanci održavati u Lille-u.

Djelokrug i način rada

Glavna je zadaća Europske agencije za željeznice uspostava zajedničkih tehničkih i radnih pravila koja će uskladiti rad svih nacionalnih željeznica unutar Europske unije. Temelji takve harmonizacije uspostavljeni su projektom «Sustav upravljanja europskim željezničkim prometom» (European Rail Traffic Management System - ERTMS) koji ima za cilj željeznički promet učiniti sigurnijim i konkurentnijim. Agencija će nastojati postupno uspostaviti zajedničke tehničke propise i propise o sigurnosti koji bi vrijedili u željezničkom prometu u svim državama članicama.
Jedan dio propisa koji se odnosi na brze vlakove već je usvojen 2002. godine. Agencija bi trebala razviti propise koji bi se odnosili na konvencionalni željeznički promet, posebice na teretne vlakove.

Agencija je također odgovorna za reviziju tehničkih propisa kojima se uspostavlja interoperabilnost, a koje je prethodno već osmislilo Europsko udruženje za interoperabilnost u željezničkom prometu (European Association for Railway Interoperability - AEIF).

Također je dužna osmisliti i predložiti zajednički sustav atestiranja, identifikacije i registracije voznog parka pružnih vozila te izdati preporuke o stručnosti osoblja koje upravlja voznim parkom.

Izvješća o napretku u uspostavi zajedničkih tehničkih propisa iz područja sigurnosti i interoperabilnosti Agencija je dužna podnijeti svake dvije godine. Agencijom upravlja Upravni odbor koji se sastoji od predstavnika iz svake države članice, četiri predstavnika iz Europske komisije i šestorice stručnjaka bez prava glasa.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Opća uprava za energiju i promet: Europska agencija za željeznice
 • Europska  agencija za željeznice
  • Početna stranica
  • O Agenciji
  • Zadaća Agencije
  • Upravni odbor
  • Vijesti
  • Događanja
  • Informacije i publikacije
  • European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Europsko udruženje za interoperabilnost u željezničkom prometu

Autor: Željka Motika
Dodatni izvor informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 26. svibanj 2009.