naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska obrambena agencija (EDA)
Europska obrambena agencija (EDA)

Osnutak i sjedište

Europska obrambena agencija (European Defence Agency - EDA) osnovana je 12. srpnja 2004. sa sjedištem u Bruxellesu, zajedničkom akcijom Vijeća ministara s ciljem koordinacije između država članica, posebno u nastojanjima za poboljšanjem postojećih obrambenih kapaciteta te radi snaženja europske vojne suradnje i podrške ukupnom razvoju Europske sigurnosne i obrambene politike (European Security and Defence Policy - ESDP)
Važan je doprinos Agencije otvaranje europskoga tržišta obrambenom opremom, što pridonosi konsolidaciji i jačanju europskih obrambenih tehnoloških i industrijskih kapaciteta.

Djelokrug i način rada

Misija Europske agencije za obranu jest poboljšanje obrambene sposobnosti EU-a, posebno u budućim kriznim situacijama; promoviranje koordinacije naoružanja putem razmjene informacija o postojećim programima i budućim potrebama država članica; jačanje obrambenih sposobnosti EU-a jačanjem obrambene industrije i tehnološke baze te stvaranjem konkurentskog obrambenog tržišta na razini EU-a; poticanje istraživačkog rada s ciljem jačanja europskoga industrijskog i tehnološkog potencijala u obrambene svrhe.
Europska agencija za obranu usredotočena je na poboljšanje europskih obrambenih sposobnosti putem integracije danas fragmentiranih nacionalnih obrambenih sustava. Stvaranje sveobuhvatnog i sustavnog pristupa europskoj sigurnosti te promoviranje suradnje zemalja članica Unije pridonijet će razumijevanju budućih obrambenih potreba EU-a te potaknuti osnivanje globalne, konkurentne industrije vezane za obrambene potrebe Unije.
Agencija je zadužena i za definiranje sveobuhvatnog i sustavnog plana za postizanje ciljeva ESDP-a (na primjer, ostvarenje inicijative "Headline Goal 2010"); promoviranje suradnje u razvoju obrambene tehnologije s ciljem restrukturiranja obrambene industrije EU-a; poticanje i podržavanje istraživačkog rada i razvoja novih tehnologija važnih za stvaranje nužne obrambene industrije što uključuje razmjenu nacionalnih sredstava za istraživanje i razvoj na razini Unije; u suradnji s Europskim vijećem, razvoj međunarodnog konkuretskog tržišta za obrambene materijale, tehnologije i strojeve u EU-u.

Unutarnji ustroj

Upravni odbor čine ministri obrane 24 zemlje članice, osim Danske, i predstavnik Europske komisije. Upravni odbor upravlja Agencijom na temelju odredaba i smjernica Europskoga vijeća. Javier Solana je voditelj Agencije i predsjednik Upravnog odbora, a Upravni odbor čine: Nick Witney, generalni direktor, Hilmar Linnenkamp, zamjenik generalnog direktora te pet direktora: Pierre Hougardy (obrambena spremnost), Bertrand de Cordoue (istraživanje i tehnologija), Carlo Magrassi (naoružanje), Ulf Hammarström (industrija i tržište) i Jacques Bayet (opći poslovi).

Način rada

Upravni odbor EDA-e na razini ministara obrane zemalja članica sastaje se najmanje dva puta na godinu. Uz to, Upravni se odbor redovito sastaje s nacionalnim voditeljima zaduženim za naoružanja, istraživanje, razvoj i planiranje.

Program rada za 2006. godinu

U studenome 2005. Upravni odbor na razini ministara obrane zemalja članica EDA-e odobrio je program rada za 2006. godinu. Glavni prioritet u programu rada ima plan predsjednika i šefova vlada država članica usvojen na skupu u Hampton Courtu u listopadu 2005. Plan nalaže poboljšanje obrambenih sposobnosti EU-a, rast izdataka za istraživanje i razvoj novih tehnologija i širu suradnju u istraživačkim projektima.

EDA je izdala četiri smjernice za poboljšanje istraživačkih djelatnosti i put razvoja novih tehnologija u obrambene svrhe:
stvaranje točne baze podataka
razvoj plana za postizanje istraživačkih ciljeva
razvoj strategije za istraživanje i razvoj novih tehnologija u obrambene svrhe na razini Europske unije i
dogovor o financiranju istraživačkih projekata i projekata za razvoj novih tehnologija u obrambene svrhe.

Prva konferencija o istraživanjima i razvoju novih tehnologija u obrambene svrhe EDA-e održana je u Bruxellesu u veljači 2006. Na sljedećoj konferenciji, održanoj u Hampton Courtu, prepoznata su tri strateški važna problema za obrambenu spremnost EU-a: strateška pomoć, punjenje goriva u zraku i program C4ISTAR (komanda, kontrola, komunikacije, računanje, obavještavanje, praćenje, pogodak ciljeva).

Agencija također aktivno surađuje sa zemljama članicama na učinkovitijem planiranju i financiranju svojih zadataka. Jedan od ustanovljenih problema je i taj što Agencija često donosi dugogodišnje planove, koji nisu dovoljno fleksibilni da bi odgovorili trenutačnim, važnim potrebama koje se često mijenjaju.

Dodatni izvori informacija:

  • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela EU: Europska obrambena agencija
  • Europska obrambena agencija - EDA:
  • Početna stranica
  • Osnutak i zadaća
  • Ustroj
  • Vijesti
  • Dokumenti
  • Plan rada


Autorica: Dragana Markanović
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 4. lipanj 2009.