naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)

Osnutak i sjedište


Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovana je uredbom Vijeća br. 2007/2004 (OJ L 349/25. studenog 2004.). Sjedište je Agencije u Varšavi.

 

Djelokrug i način rada

 

FRONTEX koordinira operativnu suradnju država članica u upravljanju vanjskim granicama; pomaže državama članicama u obuci nacionalnih graničara, uključujući uvođenje zajedničkih standarda obuke; provodi analizu rizika; prati istraživanja važna za kontrolu i nadzor vanjskih granica; pomaže državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju povećanu tehničku i operativnu pomoć na vanjskim granicama te pruža državama članicama potporu u organiziranju operacija zajedničkoga povratka.

FRONTEX je usko povezan s drugim partnerima Zajednice i EU-a odgovornim za sigurnost vanjskih granica kao što su EUROPOL, CEPOL, OLAF, carinska suradnja te suradnja na fitosanitarnoj i veterinarskoj kontroli radi njihove što dosljednije suradnje.

FRONTEX jača sigurnost granica time što osigurava koordinaciju djelovanja država članica u provedbi mjera Zajednice koje se odnose na upravljanje vanjskim granicama.

 

Dodatni izvor informacija

  • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
  • Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX):
  • Početna stranica
  • Ustroj ureda
  • Dokumenti
  • Program rada
  • Godišnji izvještaj
  • Vijesti
  • Kontakt

 


Autorica: Dragana Markanović
Dodatni izvor informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 22. svibanj 2009.