naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)

Osnutak i sjedište


Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) osnovan je 2004. godine Uredbom br. 851/2004/EC (OJ L 142, 21. travnja 2004.) Europskoga parlamenta i Vijeća. Agencija je službeno počela raditi 20. svibnja 2005., a sjedište joj je u Stockholmu.

Glavni poticaj za pokretanje Europskog centara za prevenciju i nadzor bolesti jest zaštita zdravlja ljudi u 21. stoljeću, kada se zarazne bolesti šire alarmantnom brzinom


Djelokrug i način rada


Zadaća je ECDC-a zaštita građana Europe od zaraznih bolesti, kao što su  gripe, SARS, HIV/AIDS. Premda ima malo zaposlenika, ECDC ima razgranatu mrežu suradnika i partnera diljem Europske unije i država članica EEA/EFTA-e. ECDC aktivno surađuje s nacionalnim agencijama za zaštitu zdravlja u planiranju, razvoju i jačanju planova za rano otkrivanje i praćenje zaraznih bolesti te pravodobno upozoravanje građana. Suradnjom stručnjaka iz cijele Europe ECDC je vodeće tijelo za najnovija znanstvena mišljenja na temu rizika koji prijete od novih zaraznih bolesti.

Glavni su zadaci ECDC-a sljedeći: pomoć društvu i državama članicama u zaštiti zdravlja ljudi putem prevencije i suzbijanja bolesti; preuzimanje inicijative u slučaju izbijanja žarišta novih, nepoznatih zaraznih bolesti koje prijete zdravlju društva; koordinacija međunarodnih akcija zaštite javnog zdravlja i usklađivanje mjera i odgovornosti država članica, institucija EU-a i relevantnih međunarodnih organizacija.

 

Unutarnji ustroj


Agencijom upravlja Upravni odbor, koji je sastavljen od po jednog predstavnika država članica, dva člana koja predstavljaju Europski parlament i tri člana koja predstavljaju Komisiju i koja ona imenuje.


Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti
 • Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti:
  • Početna stranica
  • O centru
  • Organizacija
  • Aktivnosti
  • Vijesti
  • Natječaji
  • Kontakt
   

Dokumenti i publikacije

 • Dokumenti
 • Publikacije
 
Autorica: Dragana Markanović
Dodatni izvor informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 25. svibanj 2010.