naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski policijski fakultet (CEPOL)
Europski policijski fakultet (CEPOL)

Osnutak i sjedište


Europski policijski fakultet (European Police College – CEPOL) osnovalo je Vijeće 2000. godine odlukom br. 2000/820/JHA (OJ L 336, 30. prosinac 2000.), koja je 2005. izmijenjena odlukom Vijeća br. 2005/681/JHA (OJ L 256, 1. listopada 2005.). Sjedište CEPOL je u Hampshireu (Velika Britanija).


Djelokrug i način rada


Misija je CEPOL-a međunarodna edukacija i obuka policijskih službenika te optimizacija suradnje između relevantnih nacionalnih institucija i organizacija. CEPOL teži razvoju integriranog EU pristupa međudržavnim problemima država članica EU-a u borbi za suzbijanje kriminala te održavanju pravnog poretka i javne sigurnosti.

Što je Europska policijska obrazovna mreža?

European Police Learning Network (EPLN), Europska policijska obrazovna mreža, dostupna je preko interneta. Mreža je multifunkcionalna i pruža pristup podatcima kao i interaktivne edukacijske sadržaje. Namjena je EPLN-a pomoć u homogenizaciji policijskih sustava EU-a i poboljšanje međunarodne policijske suradnje. Budući da je EPLN dostupna u svakom trenutku i s bilo kojeg mjesta, razmjena znanja i iskustva nije ograničena vremenom i prostorom. Krajnji cilj Europske policijske obrazovne mreže je veće razumijevanje između mnogih policijskih sustava EU-a.


Dodatni izvor informacija

  • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europski policijski fakultet
  • Europski policijski fakultet:
    • Početna stranica

 

Autorica: Dragana Markanović
Dodatni izvor informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 16. listopada 2006.