naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Osnutak i sjedište

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) osnovana je 14. siječnja 2005. od Europske komisije odlukom br. 58/2003 (OJ L 16. siječnja 2003.) i odlukom br. 2009/336 (OJ L 21. travnja 2009.) kojom je ukinuta ranija odluka 2005/56 (OJ L 24. siječnja 2005.). Sjedište EACEA-e je u Bruxellesu. Potpuno operativna od 1. siječnja 2006.

Djelokrug i način rada

EACEA je odgovorna za upravljanje programima Europske unije u području obrazovanja, kulture i audiovizualne politike. Agencija u cijelosti upravlja i nadgleda sedam ključnih programa zajednice: cjeloživotno učenje, Erasmus Mundus, Tempus, kultura, Mladi u akciji, Europa za građane i medije, kao i nekoliko međunarodnih ugovora o suradnji u području visokog obrazovanja.
Dijelovi programa koji su pod Izvršnom agencijom (2007.-2013.)
Dijelovi programa koji su pod Izvršnom agencijom (2000.-2006.)

Agencija je u nadležnosti i pod nadzorom Opće uprave za obrazovanje i kulturu, Opće uprave za informacijsko društvo i medije i Ureda za suradnju EuropeAid-a.
U zadaće Agencije ubrajaju se implementacija niza struktura u više od 15 fondova zajednice programa i aktivnosti u području obrazovanja i izobrazbe

  • izrada poziva za natječaj
  • vrednovanje programa, odabir projekata i potpisivanje sporazuma o projektu
  • financijsko upravljanje
  • kontakte s korisnicima
  • praćenje projekata

Osim toga, agencija ima za zadaću informiranje i podršku za podnositelja zahtjeva i korisnike, širenje i iskorištavanje projektnih rezultata, doprinos europskom znanju i stručnosti.
Agencija je odgovorna za upravljanje Eurydice, mreže o obrazovnom sustavu i politikama u Europi. Agencija ugovara studije, kroz javne pozive za tendere, o temama relevantnim za obrazovanje, kulturu, mladež i programe građana. Više o tijeku poziv za nadmetanje.

Unutarnji ustroj

Direktor Agencije je Gilbert Gascard, kojeg je Komisija imenovala 13. srpnja 2005. Odgovoran je za svakodnevno upravljanje i vanjsku promociju Agencije. Agencija se sastoji od 10 operativnih jedinica.

Dodatni izvor informacija


EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu:
Početna stranica
Organizacija
Poziv za nadmetanje
Dokumenti agencije


Autorica: Dragana Markanović
Dodatni izvor informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 25. rujan 2009.