naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)


Osnutak i sjedište

Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (Community Fisheries Control Agency – CFCA) osnovana je 2005. Uredbom Vijeća br. 768/2005 (OJ L 128, 26. travnja 2005.). Službeno sjedište Agencije je u Vigu (Španjolska), a privremeno je smještena u Bruxellesu (Belgija). Prvi sastanak Agencije održan je 1. veljače 2006.
Agencija je uspostavljena sa svrhom jačanja kontrole i nadzora nad provedbom zajedničke ribarske politike (CFP) kako bi se očuvalo održivo korištenje ribljih resursa.

Djelokrug i način rada

Agencija ima ključnu ulogu u zbližavanju država članica te osiguravanju bolje i učinkovitije kontrole ribarstva na razini Zajednice kroz djelatnosti kao što su operativna koordinacija, zajednička izobrazba inspektora, provedba usklađivanja i razmjena znanja i iskustava.
Operativna koordinacija obuhvaća organiziranje zajedničke implementacije nacionalnih sredstava kontrole i nadzora (nadzornih plovila, zrakoplova i druge opreme kao i inspektora, promatrača i drugog osoblja) u skladu sa strategijom Europske unije. Zajedničke implementacijske planove dogovorila je Agencija s državama članicama na temelju određenih mjerila, presedana, prioriteta i zajedničkih inspekcijskih procedura.

Misija agencije je:

 • koordinirati nadzorne i inspekcijske djelatnosti država članica pod zajedničkom ribarskom politikom
 • organizirati implementaciju udružene nacionalne kontrole i nadzornih resursa
 • pomoći državama članicama u razmjeni informacija i u davanju informacija Komisiji i trećim strankama
 • pomoći državama članicama primijeniti CFP pravila na ujednačen i učinkovit način
 • pridonijeti zajedničkom istraživanju i razvoju nove kontrole i nadzornih tehnika
 • pridonijeti koordinaciji izobrazbe inspektora i razmjeni najboljih iskustava
 • koordinirati operacije za borbu protiv ilegalnog, neprijavljenog i neregularnog ribarstva.

Kao neovisno izvršno tijelo, Agencija blisko surađuje s Europskom komisijom, državama članicama, regionalnim savjetodavnim vijećima i trećim strankama, kao što su regionalne ribarske organizacije.

Unutarnje ustrojstvo

Agencijom upravlja Upravni odbor, koji se sastoji od šest predstavnika Europske komisije te po jednog člana iz svake od 27 država članica. Odbor osigurava da Agencija djeluje ispravno i učinkovito. Postavlja prioritete i program rada, usvaja proračun nakon što ga odobre Europski parlament i Vijeće, izvještava države članice i institucije Europe te imenuje izvršnog direktora. Izvršni direktor daje prijedlog nacrta godišnjeg proračuna i programa rada nakon savjetovanja s Komisijom i državama članicama. Savjetodavno tijelo također je jedno od tijela Agencije.

Dodatni izvori informacija:

 • CFCA:
  • O Agenciji za kontrolu ribarstva zajednice
  • Upravni odbor
  • Zaposlenici
  • Vijesti i događanja
  • Program rada
  • Projekti
  • Izobrazba

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA - Agencija za kontrolu ribarstva - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima 


        Dokumenti Agencije: 
  • Javni pristup dokumentima Agencije 
  • Izvještaji o aktivnostima
  Autorica: Deana Gulišija
  Datum zadnje izmjene: 02. travnja 2010.


 •