naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Izvršna agencija za program javnog zdravstva

Osnutak i sjedište

Izvršna agencija za program javnog zdravstva (Executive Agency for the Public Health Programme -PHEA) osnovana je 1. siječnja 2005. Uredbom br. 58/2003/EC (OJ L 369, 16. prosinca 2004.) za razdoblje od 6 godina (do 21. prosinca 2010.) kako bi upravljala višegodišnjim programom javnog zdravstva (PHP) Europske komisije. Program podržava djelatnosti za poboljšanje i zaštitu ljudskog zdravlja u Europskoj uniji.
Sjedište Agencije je u Luxembourgu.

Djelokrug i način rada

Agencija upravlja, pod kontrolom Europske komisije, tehničkim pojedinostima projekata vezanim uz zdravlje ljudi. Pristup obavljanju zadaća i djelatnosti utemeljen je na visokom standardu tehničkog i financijskog upravljanja te na načelu transparentnosti. Prepuštajući tehničke pojedinosti programa javnog zdravstva Agenciji, Komisija se može usredočiti na političke aspekte javnog zdravstva.

PHEA je odgovorna za provedbu dijelova programa javnog zdravstva, što znači da:

 • raspisuje godišnje pozive za natječaje, koordinira procjenu projekata, pregovara i potpisuje ugovore, tehnički i financijski prati provedbu projekata
 • širi najbolja iskustva temeljena na projektima
 • omogućava logičku, znanstvenu i tehničku potporu stručnim sastancima, seminarima i drugim događajima
 • promiče razmjenu iskustava i suradnju među svim uključenim sudionicima i s drugim nacionalnim institucijama Zajednice kroz mrežu Nacionalnih žarišnih točaka
 • osigurava komunikaciju između stvaratelja politike Opće uprave za zdravstvo i zaštitu potrošača i drugih dionika
 • omogućava poboljšanje programa javnog zdravstva

Nacionalne žarišne točke pružaju lokalnu potporu potencijalnim kandidatima. Ti centri šire informacije o pozivima na natječaje, informiraju te izdaju dokumentaciju.


Unutarnje ustrojstvo

Izvršna agencija za program javnog zdravstva ima 30 zaposlenika, uključujući direktora, upravni odbor koji imenuje Europska komisija (mandat je obnovljen 19. 6. 2007. na dvije godine), znanstvenu jedinicu, upravni sektor te drugo operativno osoblje.


Dodatni izvori informacija:

 • PHEA:
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA - Izvršna agencija za program javnog zdravstva - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Izvršna agencija za program javnog zdravstva 

        Dokumenti i publikacije Agencije:                

  Autorica: Deana Gulišija
  Datum zadnje izmjene: 09. studenoga 2007

 •