naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za kemikalije
Europska agencija za kemikalije


Osnutak i sjedište


Europska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency - ECHA) osnovana je u lipnju 2007. Uredbom br. 1907/2006 (OJ L 396, 30. prosinaca 2006.), korigirana uredba br. 1907/2006 (OJ L 136, 29. svibanj 2007. ; OJ L 141, 31.svibanj 2008.; OJ L 36, 5.veljača 2009.) s radom je počela u lipnju 2008. Agencije je smještena u Helsinkiju, Finska.

 


Djelokrug i način rada


Misija agencije je osigurati dosljednost kemijskog menadžmenta u Europskoj Uniji, dati tehničke i znanstvene savjete, smjernice i informacije o kemikalijama. Agencija je odgovorna za koordinaciju i uspostavljanje kroz nove regulacije. Administrirati ce registraciju, evaluaciju, dozvole i restrikcije procesa za kemikalije kako bih osigurala dosljednost kroz Europsku Uniju.

 

Ti procesi su projektirani kako bi dali dodatne informacije o kemikalijama, osigurali njihovu sigurnost za korištenje i poboljšali konkurentnost Europske industrije. Jedna od prvih zadaća agencije jesti pružanje informacija poduzećima, pogotovo malim i srednjim, o načinu pridržavanja novih zahtjeva. Zbog toga agencija posjeduje višejezični internet site koji omogućava pronalazak općenitih informacija o kemikalijama i drugih podataka koji pomažu poduzećima u provođenju novih legislativa. Agencija će minimalizirati životinjska testiranja.


Cilj Europske agencije za kemikalije je:

 • Upravljati i rješavati tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima REACH programa,
 • Osigurati dosljednost na razini Zajednice u odnosu na sve navedene aspekte,
 • Pružiti državama članicama i institucijama Zajednice najbolje moguće znanstveno i tehničko savjetovanje koja se odnosi na kemikalije koje spadaju pod program REACH,
 • IT upravljanje kao temelj za dokumente, alate i baze podataka,
 • Podrška na nacionalnoj  razini i podrška za pokretanje registra,
 • Olakšati dostupnost informacije o kemikalijama.

Unutarnje ustrojstvo


Upravni odbor agencije sastoji se od predstavnika država članica, dva nezavisna člana koje imenuje Europski parlament, šest članova koje imenuje Europska komisija i tri člana koja predstavljaju industriju, sindikate i nevladine organizacije. Upravni odbor usvaja program rada, godišnji izvještaj i druge strateške dokumente te dostavlja svoje mišljenje o proračunu. Upravni odbor imenuje Izvršnog direktora agencije, Odbor za žalbe i članove Odbora za procjenu rizika i Odbora za soc.-ekonomsku analizu. Izvršni direktor je pravni zastupnik agencije, odgovoran za upravljanje, administraciju i financije agencije.

 

 

 

Dodatni izvori informacija:

EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za kemikalije

Europska agencija za kemikalije :

  • Početna stranica
  • O agenciji
  • Organizacija
  • Upravni odbor
  • SIEF
  • REACH
  • Konzultacije
  • Vijesti
  • Rad s agencijom
  • Kontakt

 Dokumenti i publikacije:

  • Publikacije
  • ECHA katalog publikacija za 2009.


 

Autorica: Vanja Pavičić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 9. studeni 2009.