naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Pristup informacijama o Europskoj uniji
Službeni list
Publikacije i dokumenti pojedinih institucija
Naslovnica > Publikacije i dokumenti > Pristup informacijama o Europskoj uniji
Pristup informacijama o Europskoj uniji

Osnovni je cilj informacijske politike Unije obavješćivati građane o politikama, institucijama, njihovu djelovanju i dokumentima te im približiti postupke donošenja odluka u Europskoj uniji. No, već za pregovora o Ugovoru iz Maastrichta, a potom i tijekom referenduma u Danskoj i Francuskoj, pokazalo se da uobičajeni načini distribucije informacija nisu učinkoviti, to jest, da građanima nisu uspjeli približiti Europsku uniju i pojasniti im njezin ustroj i ciljeve. Kako bi poboljšala komunikaciju s građanima i svoje djelovanje učinkovito predstavila, Europska je unija nakon usvajanja Ugovora iz Maastrichta postavila nove prioritete informacijske politike: unaprijediti informacijske mreže, osmisliti nove načine pristupa ciljnim skupinama i nadasve raditi na približavanju informacija građanima.

U okviru nastojanja da građanima pruži informacije o vlastitom djelovanju, Europska je komisija još početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća uspostavila niz informacijskih kanala za informiranje pojedinih ciljnih skupina u državama članicama, ali i izvan same Unije. Dio tako nastalih mreža su sljedeće vrste centara ili informativnih ureda:

  • Uredi za informiranje Europske komisije i Europskoga parlamenta - najčešće u glavnim gradovima država članica, manji broj u nečlanicama;
  • Europski dokumentacijski centri - osnivani pri sveučilištima ili istraživačkim institutima koji su provodili studije ili istraživanja vezana za europsko pravo ili integracije. Odlukom Europske komisije iz 1991. godine Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu dodijeljen je status Europskoga dokumentacijskoga centra - time je u Hrvatskoj uspostavljen prvi informacijski relej te vrste. 2008. preimenovani smo i-EU dokumentacijski centar;
  • Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) - usmjereni na informiranje malih i srednjih poduzeća. Od 2003. pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu djeluje Europska poduzetnička mreža;
  • Depozitarne knjižnice - smještene najčešće pri nacionalnim knjižnicama. Primaju određen raspon dokumenata i publikacija EU. Status Depozitarne knjižnice ima Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu;
  • Carrefours - ruralni informacijski centri usmjereni na informiranje ruralnog stanovništva;
  • Informacijski centri o Europi - osnivaju ih zajedno Europska unija i vlade država članica u velikim gradskim središtima, zasad postoje samo tri takva centra - u Parizu, Lisabonu i Rimu;
  • Info točke Europa - djeluju u javnim knjižnicama gdje građani mogu dobiti besplatne brošure i osnovne informacije o EU. Info točka Europa djeluje u gradskoj knjižnici "Bogdan Ogrizović", Preradovićeva 5 u Zagrebu;
  • ECC-Net - informacijski centri za potrošače.

Spomenimo i EUROPE DIRECT - službu koju je Europska komisija pokrenula 1998. godine kako bi građanima olakšala pronalaženje informacija i putem koje je do njih moguće doći postavljanjem izravnoga upita dežurnom centru o svim pitanjima povezanim s EU. Toj se službi pitanje može uputiti e-mailom ili telefonom (besplatni broj za pozive iz država članica EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 i broj za pozive izvan EU: +32.2.299.96.96 koji nije besplatan), a može se zatražiti i izravna pomoć i asistencija u pretraživanju poslužitelja EUROPA u realnom vremenu.

Važnu ulogu u informiranju o Uniji putem distribucije svojih izdanja ima Ured za službene publikacije (EUR-OP) sa sjedištem u Luxembourgu, koji je nadležan izdavati na svim službenim jezicima Unije monografske, serijske i periodične publikacije i dokumente institucija i tijela EU, uključujući izdanja na CD-Romu, te održavati baze podataka, poput CELEX-a, EUR-Lex-a, N-Lex-a ili TED-a. Distribucija i prodaja službenih publikacija obavlja se putem mreže zastupnika Ureda u pojedinim državama članicama kao i izvan EU. Zastupnik Publications Office-a za Hrvatsku je Mediatrade, Strohalov prilaz 27, Zagreb, tel. 660 08 40

Na koncu, ne možemo ne spomenuti Internet kao medij koji je preuzeo vodeću ulogu u pružanju informacija građanima. Web poslužitelj EUROPA službeni je portal Europske unije koji na svim službenim jezicima EU nudi informacije o povijesti, ustroju i radu institucija, politikama i aktivnostima te omogućuje izravan pristup nizu dokumenata i priopćenja kroz različite baze podataka. Na poslužitelju EUROPA dostupno je u svim jezičnim varijantama više od milijun dokumenata, a na mjesec bilježi prosječno 500 milijuna posjeta. Sadržaj poslužitelja ažurira se svakodnevno.

Autor: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 15. ožujka 2011.