naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Europsko vijeće
Europsko vijeće

Europsko je vijeće (European Council) je institucija Unije koju čine čelnici država članica, odnosno vlada država članica, uz Predsjednika Europskog vijeća i Predsjednika Komisije. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i siguronosna pitanja sudjeluje u radu Europskog vijeća. To je jedino tijelo EU koje nije uspostavljeno Osnivačkim ugovorom, i koje se razvilo u praksi. Naime, od 1974. godine, u sklopu također izvanugovorne Europske političke suradnje, čelnici država i vlada članica tadašnje Europske ekonomske zajednice počeli su se redovito sastajati. Od tih početaka do danas politička uloga i važnost toga tijela stalno je rasla. Ono je postupno dobivalo svoje mjesto i u institucionalnoj strukturi uspostavljenoj Osnivačkim ugovorom, ali mu sve do stupanja na snagu Lisabonskog ugovora nije priznat status institucije EU. Tek izmjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom, Europsko vijeće dobilo je status institucije.
Europsko vijeće predstavlja politički motor Unije. Temeljna djelatnost Europskog vijeća usmjerena je na davanje općeg poticaja u pitanjima socijalne, ekonomske i političke naravi u području svih aktivnosti EU. Ipak, treba naglasiti kako smjernice (kojima se određuju prioriteti Europskog vijeća za upravljanje i zajedničke politike EU) i izjave (kojima se određuje stajalište pojedinih čelnika država članica, odnosno čelnika vlada država članica) nemaju obvezujuću narav. Izmjene uvedene Lisabonskim ugovorom omogućuju članu Europskog vijeća pomoć bilo kojeg ministra (a ne kako je to do Lisabonskog ugovora bila samo asistencija ministra vanjskih poslova), dok Predsjednik Komisije i dalje zadržava pravo na asistenciju nekog od članova Komisije. Odluke Europskoga vijeća u pravilu se donose konsenzusom.

Dodatni izvori informacija:

 • Vijeće EU: Europsko vijeće
 • Europski parlament: Fact Sheets (2004.): O Europskom vijeću
 • Europsko vijeće: Predsjedništvo (1998-)
 • Irsko predsjedništvo (1. 1. 2004. - 30. 6. 2004.)
 • Nizozemsko predsjedništvo (1. 7. 2004. - 31. 12. 2004.)
 • Luksemburško predsjedništvo (1. 1. 2005. - 30. 6. 2005.)
 • Britansko predsjedništvo (1. 7. 2005. - 31. 12. 2005.)
 • Austrijsko predsjedništvo (1. 1. 2006. - 30. 6. 2006.)
 • Finsko predsjedništvo (1. 7. 2006. - 31. 12. 2006.)
 • Njemačko predsjedništvo (1. 1. 2007. - 30. 6. 2007.) 
 • Portugalsko predsjedništvo (1. 7. 2007. - 31. 12. 2007.)
 • Slovensko predsjedništvo (1. 1. 2008. - 30. 6. 2008.)
 • Francusko predsjedništvo (1. 7. 2008. - 31. 12. 2008.)
 • Češko predsjedništvo (1. 1. 2009. - 30. 6. 2009.)
 • Švedsko predsjedništvo (1. 7. 2009. - 31. 12. 2009.)
 • Španjolsko predsjedništvo (1. 1. 2010. - 30. 6. 2010.)
 • Belgijsko predsjedništvo (1.7. 2010. - 31. 12. 2010.)
 • Mađarsko predsjedništvo (1. 1. 2010. - 30. 6. 2011.)
 • Poljsko predsjedništvo (1.7. 2010. - 31. 12. 2011.)

Dokumenti Europskoga vijeća:

 • EUROPA: Dokumenti institucija EU: Dokumenti Europskoga vijeća
 • Vijeće EU: Europsko vijeće: Zaključci Europskoga vijeća

Autor: Ivona Ondelj
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 11. ožujak 2011.