naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Europski ombudsman
Europski ombudsman

Institucija Europskoga ombudsmana (European Ombudsman) stvorena je Ugovorom iz Maastrichta. Ombudsman je osoba koja djeluje kao posrednik između građana i vlasti Europske unije. Ovlašten je primati i istraživati pritužbe svih građana Unije, te svih fizičkih i pravnih osoba koje imaju boravište u nekoj od država članica.

Ombudsmana imenuje Europski parlament na obnovljivi mandat od pet godina, koliko traje jedan saziv Parlamenta.

Djelokrug i način rada

Uloga je Ombudsmana pomoći u otkrivanju nepravilnosti u postupanju europskih institucija ili drugih tijela Europske unije, s izuzetkom Suda Europse unije i Općeg suda. Pod nepravilnostima u postupanju podrazumijeva se loše ili pogrešno upravljanje, tj. slučajevi kad neka institucija Europske unije propusti učiniti što je trebala, kada to učini na pogrešan način ili kad učini nešto što nije smjela učiniti.

Primjeri takvih nepravilnosti u postupanju su :

 • nepravični postupci,
 • diskriminacija,
 • zlouporaba ovlasti,
 • nedostupnost ili odbijanje davanja informacija,
 • nepotrebna odgoda i
 • nekorektan postupak.

Kad ustanovi slučaj nepravilnog postupanja, ombudsman upućuje predmet instituciji u čijem je djelovanju utvrđen. Također može ga uputiti izravno Europskom parlamentu, koji onda poduzima sve političke mjere koje ocijeni nužnima za rješenje problema.

Ombudsman djeluje potpuno neovisno i nepristrano. Ne zahtijeva niti prima upute od bilo koje vlade ili organizacije. Za trajanja mandata ne smije obnašati drugu profesionalnu djelatnost, bez obzira dobiva li se za nju naknada.

U travnju 2003. na mjesto ombudsmana imenovan je Nikiforos Diamandouros.

Ombudsman na vlastitu inicijativu, ili povodom pritužbe, pokreće i provodi istrage o nepravilnostima u postupanju institucija i drugih tijela EU. Oni su mu dužni dati sve informacije i uvid u relevantne dokumente, osim u iznimnim (a opravdanim) slučajevima kad se tako štiti njihova tajnost.

Ustanovi li slučaj nepravilnoga postupanja, o tome obavještava dotičnu instituciju i predaje joj nacrt preporuka na koji ona mora u tromjesečnom roku odgovoriti u obliku iscrpnog izvještaja. Ombudsman tada podnosi izvješće Europskom parlamentu i dotičnoj instituciji, te podnositelja pritužbe obavještava o ishodu istrage.

Na kraju godišnjeg zasjedanja Europskog parlamenta, ombudsman tom tijelu podnosi izvješće o svim istragama provedenim tijekom te godine.

Dodatni izvori informacija:

 • Europski ombudsman:
  • Početna stranica
  • Opće informacije
  • Novosti
  • Statut Europskoga ombudsmana
  • Kodeks dobrog postupanja u javnoj upravi
  • Zaštita podataka u uredu Ombudsmana
  • Mreže ombudsmana
 • Europski parlament:
  • Izbori za Europskoga ombudsmana
  • Fact Sheets (1999. - 2002.): O Europskom ombudsmanu
 • EUROPA: Europska komisija: O institucijama EU: Ombudsman

Dokumenti i publikacije Ombudsmana:

 • Godišnji izvještaji
 • Specijalni izvještaji
 • Odluke
 • Govori
 • Priopćenja za tisak
 • Kalednar događanja

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje promjene: 15. ožujka 2011.