naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Europska središnja banka
Europska središnja banka

Osnutak i sjedište

Europska središnja banka (European Central Bank - ECB) monetarna je vlast europske monetarne unije. Njen osnutak bio je predviđen Ugovorom iz Maastrichta, kojim je pokrenut projekt stvaranja monetarne unije kao nadogradnje unutarnjeg tržišta EU. Svečano je osnovana 30. lipnja 1998. Odgovornost za provedbu europske monetarne politike preuzela je 1. siječnja 1999. Sjedište joj je u Frankfurtu. Glavni razlog njenog osnutka bilo je stvaranje monetarne unije s jedinstvenom valutom - eurom.
Kako bi provodila svoju ulogu, ECB radi s "Europskim sustavom središnjih banaka" (ESCB) koji pokriva svih 27 zemalja Europske unije. Međutim, samo 17 od njih je dosad usvojilo euro. Tih 17 zemalja sačinjavaju "euro područje", a njihove središnje banke, zajedno s Europskom središnjom bankom, čine tzv. "Eurosustav"

Djelokrug i način rada

Europska središnja banka nadzire količinu novca u opticaju, upravlja tečajem eura, brine se za funkcioniranje platnog sustava te zajedno sa središnjim bankama država članica drži i upravlja službenim deviznim pričuvama. Jedan je od glavnih zadataka ECB-e održanje stabilnosti cijena u zoni eura, te očuvanje kupovne moći eura. To pretpostavlja strogo kontroliranje inflacije što podrazumijeva da godišnje povećanje potrošačkih cijena bude manje od 2%. ECB to postiže na dva načina: kontrolom količine novca te praćenjem kretanja cijena i procjenom rizika u odnosu na stabilnost cijena u euro zoni. Kontroliranje količine novca utječe među ostalim i na određivanje visine kamata u zoni eura.

ECB upravlja monetarnom unijom u suradnji s nacionalnim središnjim bankama u sklopu Europskoga sustava središnjih banaka (European System of Central Banks - ESCB), u kojem uz nju sudjeluju i središnje banke država članica eurozone.

Unutarnje ustrojstvo

Europska središnja banka ima tri tijela: Upravljačko vijeće, Izvršni odbor i Opće vijeće.

Upravljačko vijeće je najviše tijelo Banke. Čine ga 6 članova Izvršnoga odbora i guverneri nacionalnih središnjih banaka zone eura (trenutačno njih 12). Predsjeda mu Predsjednik ECB-a. Glavni mu je zadatak definiranje monetarne politike u zoni eura te osobito određivanje visine kamata pod kojima komercijalne banke mogu pribaviti novac od središnje banke.

Izvršni odbor čine predsjednik i potpredsjednik ECB-a te još četiri člana koje jednoglasno imenuju predsjednici ili premijeri država zone eura. Članovi Izvršnog odbora imenuju se na neobnovljivi mandat od 8 godina. Izvršni odbor odgovoran je za provedbu monetarne politike koju definira Upravljačko vijeće i za davanje uputa nacionalnim središnjim bankama. Također priprema sastanke Upravljačkoga vijeća i odgovoran je za svakodnevno upravljanje ECB-om.

Opće vijeće sastavljeno je od predsjednika i potpredsjednika ECB-e i guvernera nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU, a ne samo onih koje su članice monetarne unije. Svrha je tog tijela osigurati suradnju s državama članicama Europske unije koje nisu ušle u monetarnu uniju. Funkcija mu je savjetodava, a to tijelo koordinira i buduće povećanje zone eura. Postojat će dokle god postoje članice EU izvan monetarne unije.

Dodatni izvori informacija:

 • Europska središnja banka:
  • Početna stranica
  • Organizacija
  • Povijest
  • Zadaće
  • Ured za tisak
  • Događanja
  • Statistika
  • Monetarna politika
  • Isplate i vrijednosnice
  • Novčanice i kovanice
  • Eurozona
 • EUROPA: Europska komisija: O institucijama EU: Europska središnja banka
 • Europski parlament: Fact Sheets (1999. - 2002.):
  • Povijesni razvitak europske monetarne unije
  • Europski monetarni sustav i Ecu
  • Faze razvoja ekonomske i monetarne unije
  • Institucije ekonomske i monetarne unije

Dokumenti i publikacije Europske središnje banke:

 • Europska središnja banka: Publikacije:
  • Mjesečni bilten
  • Statistics Pocket book
  • Godišnji izvještaji
  • Izvještaji o konvergenciji
  • Publikacije prema tematskom području:
   • O Europskoj središnjoj banci
   • Monetarna politika
   • Statitičke publikacije
   • Financijska stabilnost
   • Međunarodna i europska suradnja
   • Novčanice i kovanice
   • Pravna pitanja
   • Ostalo

Autor: Dragana Markanović
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje promjene: 15. ožujka 2011.