naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)

Osnutak i sjedište

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP)  osnovan je 1975. godine Uredbom Vijeća br. 337/75/EEC (OJ L 39, 13. veljače 1975.). Centar je neprofitna, decentralizirana i neovisna agencija. Sjedište mu je u Solunu. Ima savjetodavnu ulogu i pomaže Komisiji, državama članicama, institucijama EU i drugim organizacijama s kojima surađuje da na osnovi njegovih istraživanja i podataka kompetentno odlučuju o politikama strukovnog osposobljavanja.

Djelokrug i način rada

Svojim suradnicima Centar priskrbljuje najnovije informacije o stanju i kretanjima u strukovnom obrazovanju i izobrazbi u EU. Ostvaruje i niz aktivnosti, npr. European Training Village (ETV), koji je zapravo interaktivna internetska stranica na koju svatko tko je na bilo koji način uključen u strukovnu izobrazbu može slati vijesti, sudjelovati na virtualnim konferencijama, razmjenjivati informacije, registrirati se kao primatelj pošte i td.
CEDEFOP izdaje i Cedefop Info, list u kojem se objavljuju informacije o aktualnim događanjima u svezi sa strukovnom izobrazbom u svim državama članicama, dostupan na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Besplatne publikacije CEDEFOP-a su "Cedefop Info", "Panorama" i "Discussion papers". O stanju u pojedinim državama članicama Centar izdaje monografije.
Centar izrađuje studije i izvješća o pitanjima strukovne izobrazbe kao što su kvaliteta, transparentnost i akreditacija neformalnog učenja, trendovi u sektorima, nove kvalifikacije, financiranje i sl. Također organizira studijske posjete drugim državama članicama vezane uz određena područja strukovnog obrazovanja i izobrazbe.
U sklopu CEDEFOP-a djeluju knjižnica i dokumentacijski centar, koji nude informacije i dokumentaciju o razvoju strukovne izobrazbe u EU.
Centar svake godine podnosi Europskom parlamentu izvješće o svojim aktivnostima i provedbi plana za prethodnu godinu.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Centar za razvoj strukovne izobrazbe  
 • CEDEFOP:
  • O Centru za razvoj strukovne izobrazbe
  • Organizacija
  • Aktivnosti
  • Vijesti  

Dokumenti i publikacije CEDEFOP-a:

 • CEDEFOP:
  • Knjižnica
  • Publikacije
  • CEDEFOP-Info

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje izmjene:25. svibanj 2009.