naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)

Osnutak i sjedište

Europsku zakladu za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - EUROFOUND) osnovalo je još 1975. godine Vijeće ministara Uredbom br. 1365/75/EEC (OJ L 139, 30. svibnja 1975.) kako bi pridonijela planiranju i stvaranju boljih uvjeta života i rada u Europi. Sjedište joj je u Dublinu (Irska).

Djelokrug i način rada

Zaklada realizira projekte istraživanja i razvoja i na temelju njih prikuplja i analizira podatke koji se koriste pri planiranju politika EU o uvjetima života i rada. Mreža stručnjaka okupljenih oko EUROFUND-a provodi istraživanja u njeno ime, što uključuje analizu stanja u zemljama članicama, pripremanje studija i izvješća na nacionalnoj razini i provedbu nadzora.
Zaklada je u svojem radu usredotočena na šest glavnih izazova europskoga društva:

 • zapošljavanje,
 • pružanje jednakih mogućnosti,
 • zdravlje i blagostanje,
 • građansku participaciju,
 • socijalna koheziju i
 • održivi razvoj

Unutarnje ustrojstvo

Zakladom upravlja Upravni odbor sastavljen od predstavnika vlada, poslodavaca i zaposlenih iz svake države članice EU, te tri predstavnika Komisije. Trovrsno predstavništvo vlada i socijalnih partnera odražava trovrsnu prirodu djelovanja Zaklade. Odbor se okuplja dva puta na godinu da odluči o politici i budućim programima, te predloži nacrt proračuna. Svake četiri godine Zaklada revidira svoju strategiju i orijentaciju, te nakon opsežnih konzultacija priprema nove programe vezane uz tri osnovna područja: industriju, uvjete rada i uvjete života.
Proračun Zaklade za 2004. godinu iznosi 18,180.000 eura.
Zaklada se obvezala osigurati transparentnost vlastitog procesa donošenja odluka, pa javnosti omogućava pristup svojim dokumentima. Osoblje Zaklade izabrano je iz svih država članica i visoko je kvalificirano, kompetentno i s iskustvom u području kojim se bavi Zaklada.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROFOUND:
  • O Zakladi
  • Unutarnje ustrojstvo
  • Program rada
  • Europski centar za nadzor promjena (European Monitoring Centre on Change - EMCC)
  • Industrijski odnosi
  • Životni uvjeti
  • Radni uvjeti
  • Ured za tisak
    
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta

Dokumenti i publikacije Zaklade:

 • EUROFOUND:
  • Publikacije
  • Publikacije Centra za nadzor promjena
  • Ured za tisak: Priopćenja za tisak

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje izmjene: 26.svibanj 2009.