naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska agencija za okoliš (EEA)

Osnutak i sjedište

Europsku agenciju za okoliš (European Environment Agency - EEA) osnovalo je Vijeće 1990. godine, Uredbom br. 1210/90/EEC (OJ L 120, 11. svibnja 1990.), koja je 1999. izmijenjena Uredbom br. 933/1999/EC (OJ L 117, 5. svibnja 1999.). Agencija je započela djelovati 1994. godine. Sjedište joj je u Kopenhagenu (Danska). Glavni cilj joj je podržati održiv razvoj i postići osjetan i mjerljiv napredak u očuvanju prirodnog okoliša u Europi, pružajući bitne i pouzdane informacije tijelima koja kreiraju politike i donose relevantne odluke, ali i najširoj javnosti.

Djelokrug i način rada

Agencija pomaže Europskoj zajednici i državama članicama provoditi učinkovite mjere zaštite okoliša i na taj način utječe na stvarni i očekivani napredak. Agencija je analitičar, pomoćnik i neovisni davatelj informacija u svezi sa zaštitom okoliša. Ona nije regulator, kreator politika ili istraživačko tijelo.
Agencija surađuje s Komisijom, Parlamentom, Vijećem, državama članicama, OECD-om, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, EUROSTAT-om, Istraživačkim centrom, javnošću, medijima, savjetnicima, tvrtkama, grupama i pojedincima. Nastoji uspostaviti informacijski sustav o zaštiti okoliša uz pomoć kojeg bi olakšala pokušaje poboljšanja zaštite okoliša i uključivanje aspekata zaštite okoliša u sve politike Zajednice.
Agencija izdaje godišnja izvješća, koja su sustavni pregled njenih aktivnosti u protekloj godini. Omogućuje uvid u svoje dokumente najširoj javnosti.

Članstvo

EEA je otvorena prema državama koje nisu članice Europske unije, ali dijele njenu brigu za okoliš. Island, Liechenstein i Norveška su njezine članice od osnutka, a dvanaest od trinaest zemalja kandidatkinja za ulazak u EU (od kojih je 10 ostvarilo članstvo 1. svibnja 2004.) pristupile su joj 2002., pa je EEA bila prva agencija EU koja ih je primila u punopravno članstvo. Hrvatska nije članica EEA.
Agencija zapošljava oko 100 ljudi i raspolaže godišnjim proračunom od 25 milijuna eura.

Dodatni izvori informacija:

 • Agencija za okoliš:
  • Početna stranica
   • O Agenciji
   • Ustrojstvo
   • Proizvodi
  • Mreže za zaštitu okoliša
   • EIONET - European Environment Information and Observation Network
   • EC-CHM - European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism
   • ENVIROWINDOWS - Environmental Information for Businesses and Local Authorities
   • DISMED - Desertification Information System for the Mediterranean
   • ECOinformatics Initiative
     
  • Ured za tisak
    
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za okoliš

Dokumenti i publikacije Agencije za okoliš:

 • EEA: Ured za tisak:
  • Priopćenja
  • Govori
  • Novi izvještaji
 • EEA: Publikacije i proizvodi:
  • Izvještaji 
  • Indikatori
  • Podaci
  • Višejezični pojmovnik
  • SERIS - izvještaji o stanju zaštite okoliša po državama
  • EPER - Europski registar emisije zagađivača

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje izmjene: 25. svibanj 2009.