naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)

Osnutak i sjedište

Europsku zakladu za stručnu izobrazbu (European Training Foundation - ETF) osnovalo je Vijeće 7. svibnja 1990. Uredbom br. 1360/90/EEC (OJ L 131, 23. svibnja 1990.), koja je u međuvremenu nekoliko puta izmijenjena. Sve su nadopune dio konsolidirane verzije teksta uredbe o osnutku Zaklade. Sjedište Zaklade je u Torinu (Italija). Osnovana je radi podrške reformama strukovne izobrazbe u zemljama partnerima u sklopu programa EU kao što su MEDA, PHARE, TACIS, te prenijela iskustva EU u području izobrazbe i osnivanja tržišta rada u trećim zemljama.

Djelokrug i način rada

Kao specijalizirani centar za razvoj sustava izobrazbe i učenja vještina Zaklada nudi:

 • uvid u relevantne političke, socijalne i ekonomske prilike,
 • know-how i iskustvo u pitanjima strukovne izobrazbe i tržišta rada,
 • razvoj programa cjeloživotnog učenja i
 • prenošenje stručnih znanja u okviru realizacije programa EU.

Zaklada djeluje u više od četrdeset zemalja koje se mogu razvrstati u četiri osnovne grupe: mediteranski partneri, zemlje zapadnog Balkana, nove neovisne države i Mongolija te zemlje kandidatkinje za ulazak u Europsku uniju.
Dajući stručna mišljenja ljudima u različitim regijama i kulturama, Zaklada pomaže razvijati profesionalna umijeća i vještine, te potiče poboljšanje uvjeta života i učešće u demokratskim procesima, uz poštivanje ljudskih prava i kulturne raznolikosti. Osobito nastoji pridonijeti konkurentnosti, zapošljavanju i pokretljivosti u suvremenim gospodarstvima.

Unutarnje ustrojstvo

Radom zaklade upravlja Upravni odbor sastavljen od predstavnika svih država članica i promatrača iz država kandidatkinja, te predstavnika Komisije. Odbor se sastaje dva puta na godinu, u pravilu u Torinu. Odgovoran je za usvajanje nacrta godišnjeg programa rada i proračuna kojeg, nakon usvajanja, podnosi Europskome parlamentu, a taj ga odobrava u sklopu proračuna Unije.
Glavni partneri Zaklade su Komisija i međunarodne organizacije koje podržavaju procese reforma u zemljama partnerima, npr. CEDEFOP, EUROSTAT, OECD, Svjetska banka, ILO, UNESCO i dr.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska zaklada za stručnu izobrazbu
 • Europska zaklada za stručnu izobrazbu
  • Početna stranica
  • O zakladi
  • Organizacija
  • Direktor
  • Upravni odbor
  • Registar dokumenata
  • Program rada
  • Projekti
  • Publikacije
  • Vijesti
 • Nacionalni opservatorij - Hrvatska (predstavnik Europske zaklade za stručnu izobrazbu u Hrvatskoj)

Autor: Monika Malbašić
Dodatni izvori informacija: Dragana Markanović 
Datum posljednje izmjene: 26.svibnja 2009.