naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Osnutak i sjedište

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) osnovalo je 1993. godine Vijeće ministara Uredbom br. 302/93/EC (OJ L 36, 12. veljače 1993.). Uredba je izmijenjena 1994. Uredbom br. 3294/94/EC (OJ L 341, 30. prosinca 1994.). Centar je počeo raditi 1995. godine. Sjedište mu je u Lisabonu (Portugal).

Djelokrug i način rada

Centar je informativna agencija koja prikuplja i obrađuje pouzdane, objektivne i usporedive podatke o fenomenu droga i ovisnosti o drogama u Europi. Da bi to mogao ostvariti, Centar surađuje sa zemljama izvan Zajednice kao i s međunarodnim organizacijama koje se bave tim područjem, kao što su: EUROPOL, INTERPOL, UN-ov Program za kontrolu droga (UNDCP), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska carinska organizacija (WCO).

Glavni su zadaci Centra:

 • prikupljanje i analiza podataka,
 • poboljšanje usporedivosti podataka,
 • razvrstavanje podataka i informacija i
 • suradnja s institucijama EU, međunarodnim organizacijama i zemljama izvan Unije.

Prikupljeni i analizirani podaci usredotočuju se na:

 • potražnju i smanjenje potražnje za drogama,
 • nacionalne strategije i politike borbe protiv ovisnosti,
 • strategije i politike EU,
 • međunarodnu suradnju i geopolitiku opskrbe drogama
 • kontrolu trgovine narkoticima i psihotropnim tvarima i
 • utjecaj fenomena droga na zemlje proizvođače, potrošače i tranzitne zemlje.

EMCDDA radi u okviru jednogodišnjih i trogodišnjih programa. Svake godine Direktor podnosi nacrt godišnjeg programa Upravnom odboru, koji ga usvaja nakon konzultacija sa Znanstvenim odborom i Komisijom. Trogodišnji planovi programa se podnose i Vijeću. Proračun za 2003. iznosio je 10,220.750 eura.

Dodatni izvori informacija:

 • EMCDDA:
  • Početna stranica
  • O Centru
  • Unutarni ustroj
  • Godišnji izvještaji o radu Centra
  • Plan rada
  • Stanje u području zlouporabe droga
  • Mjere za suzbijanje zlouporabe droga
  • Politika i zakonodavstvo u području suzbijanja zlouporabe droga 
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama

Dokumenti i publikacije:

 • EMCDDA: Publikacije:
  • Godišnji izvještaji o stanju u području zlouporabe droga
  • Nacionalni izvještaji
  • Drugnet Europe - bilten Europskog centra za nadzor droga i ovisnosti o drogama
  • Drugs in focus - kratki prikazi razvoja politike u području suzbijanja ovisnosti o drogama
  • Monografska izdanja
  • EMCDDA Insights - pregled rezultata istraživanja i studija koji su obrađivali pojedina područja povezana s drogama i suzbijanjem njihove zlouporabe
  • Priručnici
  • Izvještaji o procjeni rizika
  • Brošure 
  • Priopćenja za tisak

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar
Datum posljednje izmjene: 26. svibnja 2009.