naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za lijekove (EMEA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)

Osnutak i sjedište

Europska agencija za lijekove (European Medicines Agency - EMEA) osnovana je 1993. godine Uredbom Vijeća br. 2309/93/EC (OJ L 214, 24. kolovoza 1993.). Sjedište joj je u Londonu, a njezin je glavni zadatak zaštita i unapređenje zdravlja ljudi i životinja nadzorom nad lijekovima koji se koriste u medicinske i veterinarske svrhe. Ustrojena je kao mreža koja uz pomoć znanstvenih ustanova EU i država članica EFTA-e osigurava najvišu razinu kontrole lijekova u Europi. Blisko surađuje s partnerima u svijetu i pridonosi globalnoj harmonizaciji u području kontrole lijekova.

Djelokrug i način rada

Jedna od najvažnijih aktivnosti Agencije je nadzor nad lijekovima nakon njihovog odobrenja. Na taj način ona stalno prati valjanost lijekova što uvelike smanjuje neželjeni pad njihove kvalitete koji može imati zastrašujuće posljedice. Agencija prima sigurnosna izvješća iz Unije i izvan nje, te koordinira akcije koje pridonose kvaliteti i sigurnosti lijekova. Također ispituje certifikate medicinskih proizvoda u sklopu naputaka koje izdaje Svjetska zdravstvena organizacija. To ispitivanje potvrđuje odobrenje za uporabu, kvalitetu i sigurnost lijekova.
Druga je aktivnost Agencije inspekcijski nadzor nad kliničkom praksom, laboratorijskim radom, proizvodnjom i izdavanjem certifikata za medicinske proizvode, te nadzor nad kvalitetom i postupanje u slučaju da se utvrde nedostaci tih proizvoda. Također, Agencija uzima uzorke lijekova da bi što bolje ocijenila njihovu kvalitetu.

Unutarnji ustroj

Znanstvena izvješća pripremaju tri odbora: Odbor za nadzor medicinskih proizvoda namijenjenih ljudima, Odbor za nadzor lijekova koji se koriste u veterinarske svrhe i Odbor za nadzor lijekova koji se koriste za liječenje rijetkih bolesti. Prva dva odbora sastavljena su od po dva člana iz država članica, a treći ima po jednog predstavnika iz država članica, te tri predstavnika svake grupe pacijenata.
Nacrt proračuna izrađuje i predlaže Upravni odbor sastavljen od po dva člana iz država članica, predstavnika Parlamenta i Komisije EU.

Dodatni izvori informacija:

 • Europska agencija za lijekove - EMEA:
  • Početna stranica
  • O Agenciji
  • Ustroj i organizacija
  • Upravni odbor 
  • Odbori Agencije:
   • Odbor za nadzor medicinskih proizvoda namijenjenih ljudima - CHMP
   • Odbor za nadzor lijekova koji se koriste u veterinarske svrhe - CVMP
   • Odbor za nadzor medicinskih proizvoda namijenjenih liječenju rijetkih bolesti - COMP
   • Odbor za biljne lijekove - HMPC
   • Pedijatrijski odbor - PDCO
   • Odbor za napredne terapije - CAT 
  • Ured za tisak
  • Inspekcijski nadzor
    
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za lijekove
 • Europska komisija: EMEA: EudraCT - baza podataka o kliničkim ispitivanjima (European Clinical Trials Database)
 • Europska komisija: Opća uprava za poduzetništvo: Pharmaceuticals:
  • EudraLex - zakonodavstvo EU u području medicinskih proizvoda
  • Registar lijekova namijenjenih liječenju rijetkih bolesti

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 26. svibanj 2009.