naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Pristup informacijama o Europskoj uniji
Službeni list
Publikacije i dokumenti pojedinih institucija
Naslovnica > Publikacije i dokumenti > Službeni list
Službeni list

Službeni list Europske unije (Official Journal of the EU) najvažniji je izvor informacija o aktivnostima svih institucija i tijela Unije, te izvor primarnog, sekundarnog i dodatnog prava te sporazuma s trećim zemljama. Izdaje ga Ured za službene publikacije (EUR-OP) svakodnevno na svim službenim jezicima Unije i to u tri serije: L, C i S, a osim papirnatog izdanja postoje i izdanja na CD-ROM-u kao i on-line verzija dostupna na portalu EUR-Lex.

Od 1. svibnja 2004. godine, kada je deset država srednje i istočne Europe postalo punopravnim članicama EU, Službeni je list - u svjetlu spomenutog proširenja kao i zbog primjene novih tehnologija u procesu izdavanja lista - promijenio izgled te pojedina jezična izdanja više nisu označena zasebnom bojom kao do tad već se u tu svrhu počela koristi metoda jezične identifikacije pomoću ISO kodova. Tom promjenom Europska unija planira godišnje uštedjeti oko 300.000 eura (prema podacima iz dokumenta Vijeća EU: The future of the Official Journal, Information note from General Secretariat of the Council to the Working Party on Legal Data Processing/Coreper II, 9332/03, 19.5.2003.).

Od 28. travnja 2006. službeno je pokrenuti N-Lex, dosada je bio eksperimentalna usluga dostupna s Celexa, a svim europskim građanima omogućava jedinstvenu točku ulaza za nacionalno zakonodavstvu država članica. Dostupan je na 23 službena jezika za 24 zemlje.

Službeni list serije L (Legislation)

U Službenom listu serije L objavljuju se sljedeći obvezujući pravni akti koji pripadaju kategoriji sekundarnog zakonodavstva:

  • Uredbe (regulations). Izravno su primjenjive i obvezujuće u svim svojim dijelovima za sve države članice, te ih nije potrebno posebnim mjerama inkorporirati u nacionalno zakonodavstvo. Datum od kojega uredba postaje primjenjiva naznačen je u njezinu tekstu i njezino je objavljivanje u Službenom listu obvezujuće.
  • Direktive (directives). Obvezuju države članice na provedbu postavljenog cilja, a državi članici ostavljaju slobodu izbora načina i sredstva koje će upotrijebiti kako bi postigla zadani cilj. U praksi su direktive vrlo precizne, pa državi članici ostavljaju vrlo malo manevarskoga prostora. Uvid u stanje provedbe direktiva u državama članicama može se dobiti na stranici Glavnoga tajništva Europske komisije ili putem pravne baze podataka CELEX (pogledati za pojedinu direktivu informacije pod opcijom Display the national implementing measures) ili EUR-Lex tako da se pronađe tekst relevantne direktive a potom u Url adresi u Celex broju (primjerice 32001L0011 gdje prvi broj označava sektor u Celex bazi podataka) izbriše taj početni broj 3 iz cjelovitog Celex broja i na njegovo mjesto upiše broj 7 te bi se pritiskom na tipku enter trebale izlistati nacionalne implementacijske mjere za svaku državu članicu EU, iako valja napomenuti kako su ti podaci često nedovoljno ažurni.
  • Odluke Komisije ili Vijeća (decisions). Obvezujuće su u svim aspektima za one na koje se odnose, a to mogu biti pojedine države članice, poduzeća ili osobe.

Serija L sadrži i niz drugih, neobvezujućih akata u koje ubrajamo:

  • Preporuke (recommendations) i mišljenja (opinions). Nisu obvezujući što znači da ih oni kojima su upućeni nisu dužni primijeniti. Mišljenja i preporuke imaju isključivo političku težinu, no mogu imati neizravan pravni učinak ukoliko stvore preduvjete za donošenje obvezujućih akata.
  • Uredbe. Odnose se na unutarnju organizaciju načina funkcioniranja institucija EU - institucije su ih dužne primjenjivati.
  • Rezolucije, deklaracije, obavijesti, zaključci, pravilnici. Radi se o aktima koji nisu predviđeni Osnivačkim ugovorima, već su nastali kroz institucionalnu praksu. Njihovi su ciljevi raznoliki - izražavaju mišljenje ili želju, najavljuju, prethode ili pripremaju obvezujuće akte.

Sadržaj svakog broja nalazi se na naslovnici, a može se produžiti i na prvu unutarnju stranicu ili čak na pretposljednju stranicu lista. Akti koji se odnose na pitanja vezana uz poljoprivrednu politiku ili carinsku uniju i koji su važeći samo tijekom kratkog razdoblja tiskani su blijedim slovima, dok su svi drugi akti tiskani kurzivom i njihovu naslovu prethodi zvjezdica.

Službeni list serije C (Information and notices)

Serija C Službenoga lista EU, čija kratica dolazi od francuskog communication, sastoji se od raznorodnih informacija iz svih institucija Unije koje se odnose na niz njihovih aktivnosti. Serija C tako sadrži tekstove neobvezujućih akata Vijeća, zajednička stajališta usvojena pod drugim (CFSP) i trećim (JHA) stupom Unije, tečajnu listu za euro, zapisnike s plenarnih sjednica Europskoga parlamenta, pisana pitanja postavljena u Parlamentu te odgovore Komisije i Vijeća ministara, tekstove rezolucija Parlamenta ili pak pozive na izražavanje zanimanja za sudjelovanje u istraživačkim programima koje financira EU.

Komisija u toj seriji objavljuje prijave namjere provedbe koncentracije, a Europski sud popis novih predmeta i naloga te operativne dijelove presuda (iako je, podsjetimo, jedini autoritativan izvor cjelovitih tekstova presuda Europskog suda Zbirka sudske prakse Europskoga suda i Suda prvoga stupnja - European Court Reports). Revizorski sud objavljuje svoj godišnji izvještaj kao i posebne izvještaje koji se odnose na pojedine aspekte politika EU.

U posebnom izdanju serije C označenom slovom A (Official Journal CA) objavljuju se natječaji za popunu radnih mjesta u institucijama Unije.

U seriji C su do 1. srpnja 1999. objavljivani tekstovi zakonodavnih prijedloga Komisije; nakon tog datuma prijedlozi se objavljuju isključivo u novoformiranoj elektroničkoj verziji serije C pod imenom OJ C E koja nije dostupna na papiru, već samo u bazi podataka Eur-Lex.

Službeni list serije S (Supplement to the Official Journal of the European Union)

Budući da poduzeća u svim državama članicama moraju imati jednake mogućnosti i prava pri natjecanju za obavljanje javnih radova ili javnih nabavki, svi pozivi na javne radove ili nabavke u vrijednosti većoj od 200.000 eura, što je propisano direktivama o ugovorima o javnim radovima ili nabavkama, moraju biti objavljeni u seriji S Službenoga lista. Ta je serija od 1998. dostupna isključivo u elektroničkom obliku - na CD-ROMu ili putem Interneta u bazi podataka pod nazivom TED - Tenders Electronic Daily.

U seriji S svakodnevno se objavljuje više od 650 tendera, a godišnji ugovori za javne radove i nabavke vrijedni su više od 500 milijardi eura.

Dio Službenog lista su i referentne publikacije, poput Indeksa Službenoga lista, koji sadrži mjesečni i godišnji kronološki i abecedni popis svih akata objavljenih u Službenom listu u serijama L i C, te Direktorij važećega zakonodavstva, koji predstavlja numerički popis cjelokupnog zakonodavstva Europskih zajednica i izlazi dva puta na godinu u dvama svescima. Direktorij je dostupan i u elektroničkom obliku na portalu EUR-Lex.

Autor: Sandra Čar
Dodatni izvori: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 4. ožujak 2010.