naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

Osnutak i sjedište

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM) je osnovan 1993. godine Uredbom Vijeća br. 40/94/EC (OJ L 11, 14. siječnja 1994.). Sjedište mu je u Alicanteu (Španjolska).

Djelokrug i način rada

Ured registrira zaštitne znakove, a u budućnosti i dizajn za područje cijele Unije.

Ured primjenjuje jedinstvena europska pravila na zaštitne znakove čime osigurava jaku i jednoliku zaštitu diljem Unije što je bitno za nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Registracija zaštitnog znaka pri OHIM-u automatski i beziznimno djeluje na sve države članice. Učinak registracije nije moguće ograničiti samo na pojedine države članice, ali je moguće kroz sustave licenci ograničiti upotrebu zaštićenog znaka na teritorij pojedine države članice. Sustav zaštitnih znakova Unije ne utječe na nacionalne sustave zaštite, pa je moguće zatražiti zaštitu i na nacionalnoj razini i na razini Unije. To je učinjeno da bi se u prijelaznom razdoblju znakovi zaštićeni na nacionalnoj razini održali na snazi. No, kroz jedan administrativni centar i jednu bazu zaštitnih znakova jednostavnije je osigurati upravljanje i zaštitu znakova

Zaštitnim se znakom smatraju riječi, uključujući osobna imena, brojevi, slova, dizajn, oblik dobara i usluga ili njihovo pakiranje, koji omogućuju razlikovanje od drugih sličnih dobara i usluga. Kao znakovi mogu biti registrirani i kombinacije slova i brojeva, figurativni znakovi s riječima ili bez njih, figurativni znakovi u boji, boje ili kombinacije boja, trodimenzionalni znakovi i zvučni znakovi.

Dodatni izvori informacija:

 • OHIM:
  • Početna stranica
  • O OHIM-u 
  • Vijesti
  • Ustrojstvo Ureda  
  • Baze podataka
  • e-filing - usluga predaje zahtjeva za registraciju zaštitnog znaka putem Interneta
  • Pravni okvir - zakonodavstvo EU koje uređuje pitanja zaštitnog znaka, nacionalna zakonodavstva, sudska praksa Europskoga suda vezana uz zaštitni znak Zajednice i sl.
  • Madridski protokol
  • Proširenje
  • Dizajn Zajednice
  • OHIM i zaštitni znak Zajednice 
 • Europska komisija: Opća uprava za unutrnje tržište: Industrijsko vlasništvo
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu 

Dokumenti i publikacije:

 • OHIM: Publikacije:
  • Službeni list Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu - sažeci

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 26.svibanj 2009.