naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Osnutak i sjedište

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA) je osnovana 1994. godine Uredbom Vijeća br. 2062/94/EC (OJ L 216, 20. kolovoza 1994.), izmijenjenom 1995. Uredbom Vijeća br. 1643/95/EC (OJ L 156, 7. srpnja 1995.). Sjedište joj je u Bilbau (Španjolska). Cilj joj je postići da uvjeti na radnim mjestima u Europi budu sigurniji, zdraviji i produktivno poticajniji. Agencija prikuplja i analizira informacije pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti na radu i zdravlja u Europi.

Djelokrug i način rada

Agencija djeluje na četirima glavnim područjima: nadzoru, širenju dobre prakse sigurnosti na radu, istraživanju o zdravlju i sigurnosti na radu, te sustavima i programima Agencije.

Izdaje mnogobrojne publikacije: magazine u kojima objavljuje analize vodećih stručnjaka i političara u području zdravlja i sigurnosti na radu, kratka izvješća o Agenciji i njenim aktivnostima, godišnja izvješća o radu Agencije i o aktivnostima EU i država članica u području zaštite na radu, forume (od 2001.) koji obrađuju najaktualnija pitanja s ciljem informiranja i poticanja rasprave. Izvješća su od vrlo korisna kreatorima nacionalnih politika, ali i politika Unije, jer pružaju pouzdane, stručne i kvalitetne podatke o sigurnosti i zdravlju na radu nužne u borbi za sigurnije i bolje uvjete rada u Europi.

Agencija surađuje s brojnim organizacijama koje joj pomažu prikupljati i obraditi podatke te provesti istraživanja. Također vodi statističke podatke o nezgodama i profesionalnim oboljenjima, te o troškovima koje prouzrokuju. Agencija ne daje savjete i mišljenja o individualnim problemima.

Unutarnje ustrojstvo

U članstvu Agencije zastupljeni su predstavnici vlada, udruga poslodavaca i zaposlenika. Agencijom upravljaju direktor i Upravni odbor sastavljen od predstavnika vlada, poslodavaca i zaposlenika iz svih država članica Europske unije, te predstavnika Komisije.

Dodatni izvori informacija:

 • EU-OSHA:
  • Početna stranica
  • O Agenciji
  • Zaposlenici
  • Upravni odbor
  • Nacionalne središnjice
  • Novosti i događanja
  • Zakonodavstvo
  • Dobra praksa
  • Istraživanja
  • Statistika
  • Sustavi 
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Dokumenti i publikacije Agencije:

 • EU-OSHA: Publikacije
  • Godišnji izvještaji
  • Bilteni
  • Časopisi
  • Izvještaji
  • Factsheets
  • Forums
  • Izvještaji i dokumenti s konferencija
  • Programi rada
  • Ostale publikacije
  • Priopćenja za tisak

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar
Datum posljednje izmjene: 22. svibanj 2009.