naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

Osnutak i sjedište

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (Community Plant Variety Office - CPVO) je osnovan 1994. Uredbom Vijeća br. 2100/94/EC (OJ L 227, 1. rujna 1994.), koja je 1995. izmijenjena Uredbom br. 2506/95/EC (OJ L 258, 28. listopada 1995.). Sjedište mu je u Angersu (Francuska). Od 1996. organizira sustav zaštite prava biljne raznolikosti.

Djelokrug i način rada

Ured jamči prava intelektualnog vlasništva osiguravajući zaštitu diljem Zajednice za nove biljne vrste. Prava su uspostavljena na rok od 25 ili 30 godina.

Prije tog sustava zaštite, ako je tko htio zaštititi svoje industrijsko pravo vezano uz biljnu raznolikost, trebao je podnijeti zahtjev u svim državama članicama. To je iziskivalo mnogo vremena i sredstava, a i kriteriji koje je trebalo zadovoljiti da bi pojedina biljna vrsta uživala zaštitu razlikovali su se od države do države. Uvođenjem jedinstvenog sustava postupak se znatno pojednostavljuje i pojeftinjuje, a zaštita se automatski osvaruje na području svih država članica.

Zaštita industrijskoga prava na biljnu raznolikost na razini Unije ne može se kombinirati s nacionalnim sustavom zaštite ili s patentom. Odobri li se zaštita na razini Unije svaka naknadno ostvarena zaštita na nacionalnoj razini postaje neučinkovita. Ako je zaštita na razini Unije odobrena nakon odobrenja zaštite na nacionalnoj razini, nacionalna se zaštita stavlja izvan snage do isteka roka zaštite na razini Unije. Da bi se ostvarila zaštita za pojedinu vrstu na razini Unije, potrebno je provesti tehnički pregled njenih svojstava. Da bi se izbjegla nepotrebna ponavljanja i smanjili troškovi, Ured se može služiti rezultatima tehničkih pregleda obavljenih u specijaliziranim ustanovama u državama članicama.

Svaka dva mjeseca Ured objavljuje službene izvatke iz svog registra iz kojih se mogu vidjeti zaštićena prava, njihovi nosioci, datumi kada su prava ostvarena i kada će isteći. Ured se sam financira putem naknada koje se daju za prolazak kroz različite faze u postupku ostvarivanja zaštite, kao što su npr: molba za zaštitu, administrativne naknade, naknade za tehnički pregled, naknade za specijalne zahtjeve, godišnje naknade za zaštitu i sl. Tim sredstvima financiraju se plaće osoblja, troškovi poslovanja, troškovi izrade izvješća i sl.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Ured Zajednice za biljnu raznolikost
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA - Ured Zajednice za biljnu raznolikost - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima
 • Ured Zajednice za biljnu raznolikost - CPVO:
  • Početna stranica
  • O Uredu
  • Ustroj Ureda
  • Kontakt podaci
  • Prijavni obrasci on-line
  • Pravo biljne raznolikosti - pravni okvir
  • Baza podataka o prijavama i nazivlju

Dokumenti i publikacije Ureda:

 • CPVO:
  • Javni pristup dokumentima Ureda
  • Official Gazette - službeni list Ureda
  • Godišnji izvještaj o aktivnostima Ureda
  • Članci i govori

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 21. svibanj 2009.