naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Osnutak i sjedište

Prevoditeljski centar (Translation Centre for the Bodies of the European Union - CdT) osnovan je 1994. godine Uredbom Vijeća br. 2965/94/EC (OJ L 314, 7. prosinca 1994.). Izmjenom te uredbe 1995. godine, Uredbom br. 2610/95/EC (OJ L 268, 10. studenoga 1995.) širi se njegova djelatnost i na međuinstitucionalnu suradnju. Sjedište mu je u Luksemburgu. Centar ima vlastitu pravnu osobnost i samostalno se financira naknadama od agencija, ureda i institucija za obavljene prevoditeljskih usluga.

Djelokrug i način rada

Centar obavlja poslove prevođenja za druge agencije i institucije Unije s kojima sklapa ugovore o djelu, ali pomaže i drugim tijelima koja imaju vlastite prevoditeljske servise kada njihovi kapaciteti ne mogu zadovoljiti potrebe. Sudjeluje i u radu Međuinstitucionalnog odbora za prevođenje, koji promiče suradnju utemeljenu na načelima supsidijarnosti i racionalizacije u području prevodilaštva što dovodi do znatnih ušteda. Najvažnija područja u kojima Centar sudjeluje u radu Međuinstitucionalnog odbora su: resursi, terminologija, uprava, nove radne metode i tehnike i slično.

Centar se od osnutka postupno organizirao, poboljšao kvalitetu usluga i ojačao svoje operativne kapacitete da bi mogao obavljati povećan opseg posla. Broj prevedenih stranica porastao je s 20.000 stranica 1995. na 280.000 stranica 2001. godine. Povećan opseg posla doveo je i do rasta broja zaposlenih, pa Centar sada zapošljava oko 140 djelatnika.

Unutarnja organizacija

Centar ima jednostavnu strukturu, koja se sastoji od Upravnog odbora, Predsjednika i tri Ureda.

Upravni odbor sastaje se dva puta na godinu i sastoji se od predstavnika suradnika Centra (agencija, ureda, institucija i tijela) i predstavnika svake države članice, te dva predstavnika Europske komisije. Predsjednik mu je jedan od predstavnika Komisije. Odbor nadzire aktivnosti i usvaja godišnji program rada i godišnje izvješće, usvaja nacrt proračuna, te odobrava njegovo prekoračenje ako je to potrebno da bi se ostvarila njegova provedba.

Direktor zastupa Centar, priprema radni program i nacrte odluka koje donosi Upravni odbor, realizira svakodnevnu upravu nad Centrom i odgovoran je za sva pitanja u svezi s osobljem.

Proširenje EU pridonijet će jezičnoj raznolikosti i dovesti do znatnijeg povećanja opsega poslova Centra, pa su poduzete opširne pripreme da bi se bez poteškoća obavio sav planirani posao.

Dodatni izvori informacija:

 • Prevoditeljski centar za tijela EU - CdT:
  • Početna stranica
  • O Centru
  • Ustroj
  • Pozivi na javne natječaje
  • Proširenje
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Prevoditeljski centar za tijela EU
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA: Prevoditeljski centar za tijela EU - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima

Dokumenti i publikacije Centra:

 • CdT:
  • Publikacije: izvještaji o radu i planovi rada,  proračun, Newsletter, Writing for Translation
  • Statistika (statistički podaci o prevoditeljskim aktivnostima i o zaposlenicima Centra)

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje izmjene: 26. svibanj 2009.