naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)

Osnutak i sjedište

Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (European Monitoring Centre on Rasism and Xenofobia - EUMC) neovisno je tijelo osnovano 1997. Uredbom Vijeća br. 1035/97/EC (OJ L 151, 10. lipnja 1997.). Počeo je raditi 1998. godine. Sjedište mu je u Beču.

Djelokrug i način rada

Osnovni je zadatak EUMC-a pružiti objektivne, pouzdane i usporedive informacije tijelima Zajednice i državama članicama o fenomenu rasizma, ksenofobije, islamofobije i antisemitizma na razini Unije radi pronalaženja donošenja odgovarajućih mjera i poduzimanja konkretnih akcija protiv rasizma i ksenofobije.

Na osnovi prikupljenih podataka Centar proučava širenje i razvoj tih fenomena, analizira njegove uzroke, posljedice i učinke. Također donosi strategije za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te pronalazi i prenosi dobre primjere integracije imigranata i etničkih i vjerskih manjinskih skupina. Centar je razvio Europsku informacijsku mrežu o rasizmu i ksenofobiji (RAXEN). Stvorena je da skuplja podatke i informacije na nacionalnim razinama, što čini preko 15 nacionalnih informacijskih centara koji za potrebe Centra sakupljaju, koordiniraju i šire nacionalne i zajedničke informacije.

Unutarnje ustrojstvo

Centar ima jednostavnu strukturu: sastoji se od Upravnog odbora, Izvršnog odbora i direktora. U Upravnom odboru su po jedan predstavnik svake države članice, te po jedan član Parlamenta, Vijeća i Komisije. Svaki od njih ima po jednog zamjenika. Biraju se na mandat od tri godine, koji se može jednom obnoviti. Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom, a svaki predstavnik ima jedan glas.

Djelokrug Upravnog odbora je:
- donošenje godišnjeg programa rada,
- usvajanje godišnjeg izvješća o svojim zaključcima i mišljenjima,
- usvajanje nacrta godišnjeg proračuna, te
- imenovanje direktora.

Proračun za 2003. godinu iznosio je 6,575.000,00 eura. Izvršni odbor nadzire i upravlja radom Centra, priprema sastanke Upravnog odbora, te obavlja sve poslove koje je na njega prenio Upravni odbor. Direktora imenuje Upravni odbor na prijedlog Komisije. On je zastupnik Centra i bira se na obnovljivi mandat od četiri godine. Aktivno sudjeluje u sastancima Upravnoga i Izvršnoga odbora.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA: Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima
 • Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju - EUMC:
  • Početna stranica
  • O Centru
   • Ustroj i organizacija
   • Upravni odbor
   • Izvršni odbor
   • Direktor
  • Aktivnosti
  • RAXEN
  • Vijesti
  • Događaji
  • EUMC baza podataka

Dokumenti i publikacije EUMC-a:

 • EUMC:
  • Publikacije
  • Planovi rada
  • Izvještaji o aktivnostima Centra
  • Godišnji izvještaji
  • Proračun Centra

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar
Datum posljednje izmjene: 27. lipnja 2006.