naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)

Osnutak i sjedište

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (European Food Safety Authority - EFSA) je osnovana Uredbom br. 178/2002/EC (OJ L 31, 1. veljače 2002.) kao neovisno i stručno savjetovalište o svim pitanjima s neposrednom ili posrednom vezom sa sigurnošću prehrambenih proizvoda. Sjedište joj je u Bruxellesu (Belgija).

Djelokrug i način rada

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda ustrojena je kao neovisno tijelo sa širokim ovlastima koje joj omogućuju pratiti sve faze proizvodnje hrane - od primarne proizvodnje, preko sigurnosti hrane za životinje do opskrbe potrošača. Diljem svijeta prikuplja informacije koje potom analizira koristeći se najnovijim znanstvenim dostignućima. Putem široke mreže stručnjaka i organizacija širi svoje spoznaje i prima savjete o najaktualnijim problemima. Na taj način izravno surađuje i s najširom javnošću koju obavještava o relevantnim pitanjima kojima se bavi.
Glavni suradnik tijela je Komisija, ali Agencija odgovara i na pitanja koja joj postavljaju Parlament i države članice. Ti odgovori služe kao podloga za odluke u kriznim situacijama, za lakše donošenje politika razvoja i izradu nacrta zakona vezanih uz pitanja sigurnosti prehrambenih proizvoda. Agencija može i na vlastitu inicijativu pokrenuti procjenu rizika u svezi s aktualnim stanjem sigurnosti prehrambenih proizvoda i na taj način u najranijoj fazi upozoriti na moguće opasnosti.
Također je ovlaštena provesti procjenu rizika hranidbenog lanca u pogledu bilo kojeg pitanja koje može izravno ili neizravno utjecati na sigurnost zaliha hrane, uključujući i pitanja koja se odnose na zdravlje životinja, njihovo stanje i zdravlje biljaka. Agencija daje i znanstvene savjete o genetski modificiranoj hrani (GMO) i njezinu utjecaju na sigurnost prehrambenih proizvoda.

Dodatni izvori informacija:

 • Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda:
  • Početna stranica
  • O Agenciji
  • Ustroj Agencije
  • Upravni odbor
    
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije Zajednice: Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda

Dokumenti i publikacije Agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda:

 • EFSA: Odjel za tisak
  • EFSA News 
  • Govori
 • EFSA: Znanost:
  • Znanstveni izvještaji
  • Znanstveni paneli
  • Javne konzultacije
  • Sastanci i događaji

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje promjene: 26. svibanj 2009.