naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Osnutak i sjedište

Europska agencija za pomorsku sigurnost (European Maritime Safety Agency - EMSA) osnovana je 2002. godine Uredbom Europskoga parlamenta i Vijeća br. 1406/2002/EC (OJ L 208, 5. kolovoza 2002.). Sjedište joj je u Lisabonu (Portugal). Ta nova agencija osnovana je nakon velike havarije tankera "Erica" koja je potakla brojne rasprave o sigurnosti plovila i prometa na moru. Osnovni joj je cilj pridonijeti sigurnosti pomorskog sustava Zajednice, smanjivanju rizika nesreća na moru, sprečavanju zagađivanja koje uzrokuju brodovi, te brizi za ljudske živote.

Djelokrug i način rada

Agencija pruža savjete Komisiji pri donošenju propisa s područja pomorske sigurnosti i prevencije zagađivanja uzrokovanog plovilima, dajući joj objektivne, pouzdane i usporedive podatke o učinkovitosti poduzetih mjera. Njezini službenici blisko surađuju s pomorskim centrima država članica. Ključna područja djelovanja Agencije su: jačanje lučkih kontrolnih sustava, razvoj jedinstvene metodologije za istragu u slučajevima pomorskih nesreća, te uspostava sustava nadzora i informacija nad prometom plovila.

Agencija surađuje s državama članicama kako bi udovoljila njihovim posebnim zahtjevima vezanim uz praktičnu primjenu propisa Unije u području pomorske sigurnosti i zaštite od zagađivanja. Kako bi osigurala pravilnu provedbu tog paketa harmonizirajućih propisa, nužni su trajni dijalog i suradnja svih sudionika. U tom je smislu glavni zadatak Agencije organiziranje i strukturiranje dijaloga država članica i Europske komisije. Važnu ulogu Agencija ima i u pružanju pomoći državama kandidatkinjama za članstvo u EU pri provedbi propisa Zajednice s područja pomorske sigurnosti i sprečavanja zagađivanja mora i obale.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za pomorsku sigurnost 
 • Europska agencija za pomorsku sigurnost - EMSA:
  • Početna stranica
  • Osnutak i zadaće

Dokumenti i publikacije Agencije:

 • EMSA:
  • Priopćenja za tisak
  • Zakonodavstvo vezano uz područje djelovanja Agencije
  • Pojmovnik Agencije

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje promjene: 10. ožujka 2010.