naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)

Osnutak i sjedište

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (European Aviation Safety Agency - EASA) osnovana je 2002. godine Uredbom Europskoga parlamenta i Vijeća br. 1592/2002/EC (OJ L 240, 7. rujna 2002.). Privremeno joj je sjedište u Bruxellesu, dok se ne preseli u stalni ured u Kölnu u drugoj polovici 2004.

Povjereni su joj posebni regulatorni zadaci iz područja sigurnosti zračnog prometa. Njen osnutak je ključan za provedbu strategija poboljšavanja i održavanja razine sigurnosti zračnog prometa u EU i šire. Agencija se tek osniva, no očekuje se da će njena uloga s postupnim rastom stručnosti i organiziranosti u budućnosti postajati sve važnija.

Djelokrug i način rada

Agencija pomaže Komisiji oblikovati nova pravila za sigurnost zračnog prometa, a osobito u područjima:

 • odobrenja zračnih operacija,
 • izdavanja certifikata aeronautičkih proizvoda i rezervnih dijelova zrakoplova,
 • odobrenja za rad organizacijama i pojedincima koji se bave održavanjem zrakoplova,
 • licence za posade zrakoplova i
 • sigurnosni nadzor aerodroma i nadzor nad pružateljima usluga zračnog prijevoza

Europska komisija ovlastila je Agenciju izvršavati povjerene joj zadatke vezane uz sigurnost zračnog prometa, osobito kada je zajednička, koordinirana akcija na razini Unije učinkovitija od samostalnih akcija država članica. U skladu s tim Agencija je odgovorna za nadzor nad primjenom zajedničkih propisa i nužnih sigurnosnih mjera, za ispitivanje i harmonizaciju izdanih certifikata, za primjenu strogih tehničkih kritrerija koji jamče sigurnost i zaštitu okoliša od zagađenja bukom i ispušnim plinovima, te uspostavljanje kriterija koje svaka letjelica mora zadovoljiti da bi dobila dozvolu za let, za pružanje tehničke pomoći u kontaktima i pregovorima s vlastima trećih zemalja i međunarodnih organizacija odgovornih za sigurnost civilnog prometa.

Unutarnje ustrojstvo

Agencijom upravlja Upravni odbor koji se sastoji od jednog člana iz svake države članice te jednog predstavnika Komisije. Ostala tijela su Direktor, Savjetodavno tijelo i Žalbeni odbor.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost
 • Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost:
  • Početna stranica
  • O Agenciji
  • Organizacija
  • Upravni odbor
  • Uredbe
  • Certifikacija 
  • Pravilnici 
  • Događanja

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović 
Datum posljednje promjene: 25. svibanj 2009.