naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > EUROJUST
EUROJUST

Osnutak i sjedište

Eurojust (European Body for the Enhancement of Judicial Cooperation - Eurojust) je osnovan odlukom Vijeća br. 2002/187/JHA od 28.veljače 2002. Sjedište mu je u Haagu (Nizozemska). Svrha mu je omogućiti efikasno otkrivanje i procesuiranje počinitelja kaznenih dijela organiziranog kriminala koji prelazi državne granice na teritoriju svih država članica. U svom radu maksimalno poštuje temeljna ljudska prava i slobode.

Djelokrug i način rada

Osnovni ciljevi Eurojusta su: poticanje i poboljšavanje suradnje vlasti država članica u području istrage i kaznenog progona, poboljšanje suradnje vlasti država članica u području međusobne pravne pomoći i provedbe zahtjeva za izručenje, učinkovite istrage i vođenje procesa. Da bi te ciljeve ostvario Eurojust surađuje sa svim relevantnim agencijama (npr. s Europolom) i time kriminalce što brže privodi pravdi. Eurojust ispunjava tu jedinstvenu ulogu kao novo stalno tijelo u europskome pravnom području.

Unutarnje ustrojstvo

Sastavljen je od (za sada) petnaest članova koje imenuju države članice iz redova iskusnih tužitelja ili sudaca. Neki od njih imaju također visokokvalificirane pomoćnike.
Godine 2002. za predsjednika je izabran Michael Kennedy (Velika Britanija), podpredsjednici su Oliver de Baynast (Francuska) i Björn Blomqvist (Švedska). Da bi se olakšao rad Eurojusta, za njegove je potrebe osnovan mali administrativni tim koji predvodi Ernst Merz.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROJUST:
  • početna stranica (na engleskom jeziku, izrada stranica na ostalim jezicima u tijeku)
  • članovi
  • ustroj i organizacija
  • Pravila postupka Eurojusta
  • Europska pravosudna mreža (European Judicial Network - EJN)
    
 • EUROPA: Europska komisija: Decentralizirana tijela Europske unije: EUROJUST

Dokumenti i publikacije Eurojust-a:

 • Eurojust:
  • Priopćenja za tisak
  • Godišnji izvještaji: 2005.; 2004.; 2003.; 2002.; 2001.;

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar
Datum posljednje promjene: 21. lipnja 2006.