naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
EUROPOL

Osnutak i sjedište

Europski policijski ured (European Police Office - Europol) osnovan je Konvencijom o Europolu i počeo je djelovati 1999. godine. Europol koordinira policijsku suradnju država članica u područjima prevencije i borbe protiv oblika organiziranog međunarodnog kriminala. Sjedište mu je u Haagu (Nizozemska).

Djelokrug i način rada

Glavni je cilj Europola uspostava tijesne suradnje država članica kako bi se udruženim snagama uspješno borile protiv organiziranog kriminala, a osobito protiv:

 • preprodaje droga
 • ilegalnih imigrantskih mreža
 • preprodaje ukradenih vozila
 • trgovine ljudima
 • dječije pornografije
 • krivotvorenja novca i drugih sredstava plaćanja
 • preprodaje radioaktivnih i nuklearnih tvari
 • terorizma.

Jedna od Europolovih dužnosti je osnivanje i održavanje kompjutoriziranog sustava koji omogućuje unos, korištenje i analizu podataka. Posebno Nadzorno tijelo, sastavljeno od po dva stručnjaka za zaštitu podataka iz svake države članice, prati sadržaj i upotrebu svih osobnih podataka kojima raspolaže Europol, kako bi spriječilo zlouporabe.

Unutarnja organizacija

Europol ima Upravni odbor sastavljen od po jednog predstavnika svake države članice. Svaki predstavnik ima jedan glas. Sjednicama Upravnoga odbora može prisustvovati Europska komisija, ali ona nema pravo glasa. Odbor se sastaje najmanje dva puta na godinu kada razmatra dotadašnje aktivnosti i njihov budući razvoj.

Europol je odgovoran Vijeću. Vijeće u sastavu ministara pravosuđa i unutarnjih poslova snosi odgovornost za kontrolu i upravljanje funkcijama Europola. Također imenuje direktora i dva zamjenika te usvaja proračun. Donosi i provedbene odluke nužne za nesmetano djelovanje Europola. Svake godine Vijeće podnosi posebno izvješće Parlamentu o svojem dotadašnjem radu i budućim aktivnostima.

Osoblje Europola sastavljeno je od predstavnika nacionalnih službi za provedbu zakona kao što su policija, carine, imigrantske službe i sl.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Decentralizirana tijela EU u okviru policijske i pravosudne suradnje u kriminalnim stvarima: EUROPOL
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA: EUROPOL - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima
 • EUROPOL:
  • Početna stranica
  • Ustroj

Dokumenti i publikacije EUROPOL-a:

 • EUROPOL:
  • Publikacije (godišnji izvještaji, izvještaji o organiziranom kriminalu u EU...)
  • Priopćenja za tisak

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar 
Datum posljednje promjene: 10. ožujak 2010.