naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski satelitski centar (EUSC)
Europski satelitski centar (EUSC)

Osnutak i sjedište

Satelitski centar Europske unije (European Union Satellite Centre - EUSC) osnovan je u srpnju 2001. na temelju Zajedničke akcije Vijeća br. 2001/555/CFSP (OJ L 200, 25. srpnja 2001.) u kontekstu ovlasti EU u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Nekoć je bio organizacijski dio Zapadnoeuropske unije. Smješten je u Torrejónu de Ardoz u blizini Madrida (Španjolska). Djeluje od 1. siječnja 2002.

Djelovanje i način rada

Osnovni je zadatak Satelitskoga centra pružiti podršku političkim institucijama EU pri donošenju odluka. Pomoć pruža istraživanjem i analizom informacija proizašlih prvenstveno iz analize satelitskih snimaka. Nastoji pomoći sprječavanju sukoba, podršci mirotvornim naporima ako do sukoba i dođe, osiguravanju učinkovite humanitarne pomoći u vrijeme prirodnih katastrofa i nemira koje je uzrokovala neka ljudska djelatnost.

Centar također provodi i osmišljava razne aktivnosti obrazovanja za stručno osoblje u području digitalnih informacijskih sustava i analiza satelitskih snimki.

Centar ima vlastitu pravnu osobnost.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Decentralizirana tijela EU u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike: Satelitski centar EU
 • Satelitski centar EU:
  • Početna stranica
  • O Centru
  • Ustroj
  • Misija
  • Izobrazba
  • Istraživanje i razvoj
  • Vijesti

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar
Datum posljednje promjene: 27. lipnja 2006.