naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za obnovu (EAR)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Naslovnica > Agencije EU-a > Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)

Osnutak i sjedište

Europski institut za sigurnosne studije (European Institute for Security Studies - ISS) osnovan je u srpnju 2001. Zajedničkom akcijom Vijeća br. 2001/554/CFSP (OJ L 200, 25. srpnja 2001.) u kontekstu drugoga stupa današnje EU: zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Nekoć je bio dio Zapadnoeuropske unije. Sjedište mu je u Parizu.

Djelokrug i način rada

Institut je osnovan radi pružanja pomoći pri kreiranju zajedničke sigurnosne politike, putem poticanja strateških rasprava i sustavnog promicanja interesa Unije. Neprofitna je organizacija, koja distribuira svoje publikacije stručnjacima diljem Europe i svijeta koji predstavljaju jezgru međunarodne strateške zajednice. On je autonomno tijelo koje ne zastupa pojedinačne nacionalne interese država članica. Ima pravnu sposobnost nužnu za obavljanje svojih funkcija i postizanje ciljeva.

Centar pridonosi razvoju zajedničke vanjske i sigurnosne politike provodeći tri funkcije:

 • istraživanje i rasprava o pitanjima obrane i sigurnosti koja su relevantna za Uniju
 • analize za Vijeće i Visokog predstavnika
 • razvoj transatlanskog dijaloga o pitanjima sigurnosti sa zemljama Europe, Kanade i SAD-a.

Unutarnje ustrojstvo

Institut ima Odbor i direktora.

Odbor je sastavljen od po jednog predstavnika, kojeg imenuju države članice i jednog člana, kojeg imenuje Komisija. Njime predsjeda Glavni tajnik/Visoki predstavnik ili u njegovoj odsutnosti zamjenik. Odbor odobrava godišnji i dugoročni program rada i odgovarajući proračun koji je za 2003. godinu iznosio 3,344 milijuna eura. Odbor je forum za raspravu o pitanjima vezanim za funkcioniranje Instituta. Odluke se donose kvalificiranom većinom glasova. Odbor se sastaje najmanje dva puta na godinu na poziv predsjedavatelja ili na zahtjev najmanje trećine članova. Sjednicama Odbora prisustvuje Direktor.

Direktora imenuje Odbor na razdoblje od tri godine s mogućnošću produljenja mandata na još dvije godine. Odgovoran je za odabir osoblja Instituta, za provedbu godišnjih planova, za visoku razinu stručnosti i profesionalizma Instituta, te za učinkovitost i preciznost u realizaciji njegovih zadaća. Također izrađuje nacrt programa rada i nacrt izvješća o aktivnostima Instituta u protekloj godini. Priprema sjednice Odbora, svakodnevno upravlja Institutom, rješava sva pitanja vezana uz osoblje, prihode i troškove potrebne za provedbu proračuna, osigurava usku suradnju Zajednice s nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave tim područjem.

Osoblje instituta čine istraživači i potrebno administrativno osoblje.

Dodatni izvori informacija:

 • EUROPA: Europska komisija: Decentralizirana tijela EU u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike: Europski institut za sigurnosne studije - ISS
 • Europska komisija: EUR-OP: IDEA: Europski institut za sigurnosne studije - podaci o sjedištu, ustroju i zaposlenicima
 • Europski institut za sigurnosne studije - ISS:
  • Početna stranica
  • Institut u službi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (pdf), brošura - "An Institute at the service of CFSP", ISS, 2002.
  • Direktor
  • Istraživači
  • Seminari
  • Analize

Dokumenti i publikacije Instituta:

 • ISS: Publikacije

Autor: Monika Malbašić
Dodatne izvore informacija prikupila: Sandra Čar
Datum posljednje promjene: 21. lipnja 2006.