naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)

Osnutak i sjedište

Europsku agenciju za sigurnost mreža i podataka (European Network and Information Security Agency - ENISA)osnovali su Europski parlament i Vijeće 2004. godine Uredbom br. 460/2004/EC (OJ L 77, 13. ožujka 2004.). Agencija je službeno počela raditi 15. ožujka 2004. , a sjedište joj je u Heraklionu (Grčka).

Djelokrug i način rada

Cilj je Agencije pomoći institucijama Europske unije, državama članicama i poslovnoj zajednici da prepoznaju probleme vezane uz sigurnost podataka i pronađu primjerena rješenja koja će osigurati visok stupanj zaštite i sigurnosti mreža i podataka. Agencija također pruža Komisiji tehničku pomoć u razvoju i ažuriranju zakonodavstva u tom djelokrugu.

Zadaci Agencije:

 • pomoć i savjetovanje Europske komisije i država članica u području sigurnosti podataka i mreža,
 • prikupljanje i analiza podataka o sigurnosti i procjena rizika, upravljanje rizikom radi kontrole i praćenja mogućih slučajeva ugrožavanja sigurnosti,
 • promicanje suradnje različitih sudionika u području informatičke sigurnosti osobito kroz uspostavu privatnih ili javnih partnerstava s europskim i svjetskim tvrtkama,
 • praćenje kretanja u razvoju proizvoda i usluga iz područja sigurnosti mreža i podataka.

Unutarnje ustrojstvo

Tijela Agencije su izvršni direktor, Upravni odbor i stalna stručna skupina koja okuplja stručnjake iz relevantnih područja poput informacijske i telekomunikacijske industrije, zajednice potrošača ili stručnjaka u području zaštite podataka i mreža.
Izvršni direktor samostalno donosi odluke i upravlja Agencijom, dok se Upravni odbor, koji se sastoji od tri pododbora (Industrija informacijske i telekomunikacijske tehnologije, Zaštita potrošača i Sigurnost mreža i podataka), uglavnom bavi financijskim pitanjima, utvrđuje proračun, nadgleda njegovu provedbu, usvaja odgovarajuća financijska pravila ali i imenuje ili razrješava dužnosti izvršnog direktora. Sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice, tri predstavnika koje imenuje Komisija kao i tri predstavnika bez prava glasa, koja predlaže Komisija a imenuje Vijeće. Svaki od njih predstavlja jedan od tri navedena pododbora.
Stalna stručna skupina djeluje također u tri podgrupe (Industrija informacijske i telekomunikacijske tehnologije; Zaštita potrošača; Sigurnost mreža i podataka) i sastoji se od stručnjaka za svako od navedenih područja. Zadaća Stručne skupine je savjetovanje izvršnog direktora pri izvršavanju njegovih obaveza i izrada prijedloga radnog programa Agencije.

Dodatni izvori informacija:

 • ENISA : Europska agencija za sigurnost mreža i podataka:
  • Početna stranica
  • O agenciji
  • Organizacija
  • Program rada (2009.)
  • Zakonodavstvo
  • Izvještaj za zemlje 
 • EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice : Europska agencija za sigurnost mreža i podataka

Dokumenti i publikacije:

 • ENISA:
  • Vijesti
  • Publikacije
  • Studije
  • Knjižnica

Autor: Željka Motika
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje promjene: 26. svibanj 2009.