naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Audiovizualna politika
Borba protiv prijevara
Carinska politika
Ekonomska i monetarna unija
Energija
Informacijsko društvo
Kulturna politika
Ljudska prava
Obrazovanje, izobrazba i mladi
Poduzetništvo
Poljoprivredna politika
Pravosuđe i unutarnji poslovi
Prometna politika
Proračun
Proširenje EU
Razvoj
Regionalna politika
Ribarstvo i pomorska pitanja
Sigurnost hrane
Trgovinska politika
Tržišno natjecanje
Unutarnje tržište
Vanjski odnosi
Zajednička porezna politika
Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Zaštita okoliša
Zaštita potrošača
Zdravstvo
Znanost i istraživanje
Naslovnica > Politike i aktivnosti EU > Informacijsko društvo


Dan sigurnijeg interneta 7.2.2012.

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta održat će se 7. veljače 2012.godine pod sloganom 'Otkrijmo zajedno digitalni svijet - na siguran način!

 

 


Države članice EU-a protiv nove reforme roaminga 15.12.2011.
ECJ protiv blokiranja razmjene sadržaja na internetu 25.11.2011.
EP se zauzima za otvoreni internet 21.11.2011.
Okrugli stol: Kako su mogući kvalitetni tiskovni mediji u postsocijalizmu? Pogledi na hrvatsko iskustvo 17.11.2011.
Informacijsko društvo

Ciljevi i pravni temelj

Iako se u Osnivačkim ugovorima pojam "informacijsko društvo" ne pojavljuje, od početka 1990-ih godina on označava odgovor Europske unije na revoluciju u društvu potaknutu ubrzanim razvojem komunikacijskih tehnologija, zasnovanu na "informaciji" kao izrazu ljudskog znanja. Budući da tehnološki napredak omogućuje obradu, pohranjivanje, pristup i prijenos informacija u bilo kojem obliku (usmeno, pisano, vizualno), gotovo posve neovisno o udaljenosti, vremenu i količini, ta revolucija uvelike povećava čovjekove spodobnosti i mijenja način na koji živimo i radimo. U tom kontekstu, cilj informacijskoga društva je jačanje gospodarske konkurentnosti EU i poboljšanje ekonomskih i društvenih struktura.

Za ostvarivanje "informacijskoga društva" Europska unija primjenjuje sljedeće metode:

 • poticanje istraživanja, razvoja i korištenja novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
 • stvaranje regulatornog okvira i standarda koji će omogićiti tržišno natjecanje;
 • poticanje razvoja aplikacija, sadržaja i inicijativa koje građanima omogućuju sudjelovanje u informacijskom društvu i korištenje njegovih prednosti.

Pravnu osnovu za "informacijsko društvo" možemo pronaći u Poglavljima XVI. (Transeuropske mreže), XVII. (Industrija) i XIX. (Istraživanje i tehnološki razvoj) Lisabonskog ugovora. Pritom treba izdvojiti nekoliko glavnih komponenti:

 • telekomunikacijska politika - čl. 114 (harmonizacija unutarnjeg tržišta), čl. 101 i 102 (tržišno natjecanje), čl. 53 i 62 (sloboda pružanja usluga i poslovni nastan) Ugovora o funkcioniranju EU;
 • razvoj transeuropskih mreža (trans-European networks - TEN) u sektorima prometa, energetike i telekomunikacija - čl. 170, 171 i 172 Ugovora o funkcioniranju EU;
 • stvaranje uvjeta za konkurentnost industrije Europske unije - čl. 173 Ugovora o funkcioniranju EU;
 • potpora tehnološkom razvoju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (information and communication technologies - ICT) - čl. 179 -190 (istraživanje i razvoj) Ugovora o funkcioniranju EU

Postupak odlučivanja

Odluke se donose sukladno proceduri propisanoj u članku 294 Ugovora o funkcioniranju EU. Europska komisija podnosi Vijeću EU i Europskom parlamentu prijedlog na temelju kojeg se donose odluke u postupku suodlučivanja. Vijeće EU o pitanjima iz područja informacijskog društva odlučuje kvalificiranom većinom.

Strategija razvoja

Europska unija je u Bijeloj knjizi o rastu, konkurentnosti i zaposlenosti (COM(93) 700 final, 5. prosinca 1993.) jasno naznačila izazove informacijskog društva u smislu novih modela organizacije rada i mogućnosti zapošljavanja. Na temelju Bangemannova izvješća Komisija je predstavila akcijski plan "Put Europe u informacijsko društvo" (COM(94) 347 final, 19. srpnja 1994.) u kojem su predložene mjere za stvaranje tehničkih, pravnih i regulatornih standarda i okvira za informacijsko društvo.

Budući da informacijsku revoluciju pokreće tehnologija, Unija je veliku pozornost posvetila otvaranju tržišta i stvaranju dinamične regulatorne strukture, braneći pritom interese potrošača i postavljajući tehničke standarde.

Na Lisabonskom summitu 2000. godine pokrenuta je inicijativa eEurope u okviru šire postavljenog cilja stvaranja najkonkurentnijeg svjetskog gospodarstva temeljenog na znanju do 2010. godine. U okviru inicijative eEurope treba spomenuti programe eGovernment (elektronička vlada), eLearning (elektroničko učenje) i eHealth (elektroničko zdravstvo) kojima se posredstvom novih tehnologija građanima želi omogućiti kvalitetnije, brže i transparentnije javne usluge.

Poseban izazov za informacijsko društvo predstavlja elektronička trgovina, koja uključuje obavljanje širokog spektra poslovnih aktivnosti elektroničkim putem i sve je češći način poslovanja europskih poslovnih subjekata.


Inicijativa eEurope je završena krajem 2005. kada je Europska komisija pokrenula novu strategiju i2010 za period 2005.-2010. Strategija i2010. ima za cilj poticati razvoj i korištenje digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu na način da se uspostavi jedinstveni europski informacijski prostor, potiče ulaganje u ICT (Information and Communication technologies) istraživanja i inovacije te pružanja potpore socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života kroz korištenje digitalnih tehnologija. Nova post- i2010 strategija trenutno je u pripremi.

Važnost digitalne tehnologije u razvoju gospodarstva prepoznata je i u Lisabonskoj strategiji rast i zapošljavanje. U okviru post-Lisabonske strategije Europe 2020 postavljena je i inicijativa Digitalna agenda za Europu u okviru koje bi građani trebali imati pristup brzom internetu do 2013. godine.

Institucije

 • Europska komisija, posebno Opća uprava za informacijsko društvo i medije, na čelu koje je povjerenica za Digitalnu Agendu Neelie Kroes
 • Europska komisija – portal za informacijsko društvo
 • Europski parlament:
  o Odbor za industriju, vanjsku trgovinu, istraživanje i energetiku
  o Odbor za slobode i prava građana, pravosuđe i unutarnje poslove
  o Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje, medije i sport
 • Vijeće Europske unije: Promet, telekomunikacije i energetika
 • Europski supervizor za zaštitu podatakaAutor: Božena Gulija
Izmijenila i dopunila: Deana Gulišija
Datum posljednje izmjene: 17. ožujka 2010.