naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Što je Europska unija
Povijest europske integracije
Postupci odlučivanja
Države članice
Države kandidatkinje
Ostale europske države
Budućnost Europske unije
Istine i zablude o EU
Naslovnica > O Europskoj uniji > Povijest europske integracije
Povijest europske integracije

Pregled važnijih datuma

2000-e           1990-e 1980-e 1970-e 1960-e 1950-e


2011.

        1. siječnja
      Estonija usvaja euro.

2010.

        17. lipnja
      Europsko vijeće usvojilo strategiju Europa 2020.

      Europsko vijeće donijelo odluku o otvaranju pregovora za članstvo u EU s Islandom.

2009.

        1. prosinca 
      Lisabonski ugovor stupio na snagu. 

        2. listopada 
      Irci glasali ZA Lisabonski ugovor na referendumu. 

        4.-7. lipnja 
      Sedmi izravne izbori za Europski parlament. 

        1. siječnja 
      Slovačka usvaja euro.

2008.

        12. lipnja
      Na referendumu u Irskoj 53.4% birača glasa protiv Lisabonskog ugovora.
 
        28. svibnja 
      Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC) obilježava 50. godišnjicu svog postojanja. 

        12. ožujka 
      Europski parlament obilježava 50. godišnjicu prve sjednice Europske Parlamentarne skupštine
      koja je održana 19. ožujka 1958.

        12. veljače
      Vijeće Europske unije usvaja revidirano Pristupno partnerstvo s Hrvatskom. 

         8. siječnja 
       Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i slovenski premijer
       i tadašnji predsjednik Vijeća Europske unije, Janez Janša,
       u Ljubljani pokreću Europsku godinu međukulturnog dijaloga 2008. 

         1. siječnja
       Cipar i Malta usvajaju euro.

2007.

           21. prosinca 
        Shengenska zona je proširena na Estoniju, Češku, Litvu, Mađarsku,
        Latviju, Maltu, Poljsku, Slovačku i Sloveniju. 

           13. prosinca 
        U Samostanu Svetog Jeronima u Lisabonu potpisan je Lisabonski ugovor. 

           12. prosinca 
        Predsjednik Europskog parlamenta Hans-Gert Pöttering, predsjednik Komisije
        José Manuel Barroso i premijer Portugala i Predsjednik Vijeća Europske unije
        José Sócrates svečano potpisuju Povelju o temeljnim pravima EU-a
        u Europskom parlamentu u Strasbourgu. 

        1. siječnja 
        Slovenija uvela euro.
        Bugarska i Rumunjska nove članice Europske unije.

2006.

        17. listopada 
        Vijeće Europske unije u Luksemburgu potvrdilo ulazak Bugarske i Rumunjske
        1. siječnja 2007. 
        
        11. srpnja 
        Vijeće Europske unije usvojilo odluku kojom se Sloveniji omogućuje
        uvođenje eura od 1. siječnja 2007. godine. 

        12. lipnja 
        Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanje između EU-a i Albanije. 

           7. travnja 
        Domena ".eu" otvara se za sve rezidente unutar Europske unije
        – državljane, udruge, klubove itd. – omogućujući novi Internet prostor
        i promicanje Internet identiteta EU-a. 

        10. veljače 
        Europski parlament većinom glasova usvojio izvješće o Direktivi o uslugama, 
        poznatoj kao 'Bolkeisteinova direktiva',
        kojom se regulira stvaranje jedinstvenog tržište usluga u Europskoj uniji.


2005.
        
        17. prosinca 
        Europsko vijeće odlučilo dodijeliti Makedoniji status kandidata za članstvo u
        Europskoj uniji.

        3. listopada 
        Otvoreni pregovori o pristupanju Hrvatske i Turske Europskoj uniji. 

        10. srpnja 
        Luksemburžani rekli da na referendumu za ratifikaciju Europskog ustava. 

        1. lipnja 
        Ratifikacija Europskog ustava odbačena na referendumu građana Nizozemske. 

        29. svibnja 
        Francuski građani na referendumu odbacili ratifikaciju Europskog ustava. 

        25. travnja 
        U Luksemburgu potpisan Ugovor o pristupanju između Europske unije te
        Bugarske i Rumunjske.

        13. travnja 
        Europski parlament odobrio pristupanje Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. 

        20. veljače 
        U Španjolskoj održan referendum o Europskom ustavu. 
        Nakon pozitivnog izjašnjavanja građana Španjolska postaje prva članica
        Europske unije koja je ratificirala ustav.

        1. veljače 
        Stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i 
        Europske unije.

2004.

22. studenoga
Nova Europska komisija na čelu s Joseom Manuelom Barrosom
preuzela dužnost nakon što je Europski parlament odobrio predložene povjerenike. 

29. listopada

Potpisivanje Ustava za Europu (Treaty establishing Constitution for Europe) u Rimu.
 
lipanj
Izbori za Europski parlament.

travanj
Europska komisija izdaje pozitivno Mišljenje o zahtjevu Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji
 
1. siječnja
U Uniju ušlo deset novih država.

2003.

4. listopada
U Rimu počela Međuvladina konferencija o Ustavnom ugovoru EU.
Glavni zadatak konferencije bio je sastavljanjei usvajanje konačne verzije prvog ustava EU-a.
 
rujan
Šveđani se na referendumu izjasnili protiv eura.
 
20. – 21. lipnja
U Solunu, Grčka, održava se Europsko vijeće. Nacrt ustava EU-a pozdravljen je kao dobra osnova za predstojeće pregovore o budućnosti Europe.
Čelnici EU-a sastaju se s predstavnicima balkanskih država i izražavaju svoju namjeru da ih uključe u Europsku uniju pod uvjetom da promiču demokratsku stabilnost, vladavinu prava i gospodarski razvitak. Također je navedena važnost transatlantskih odnosa radi međunarodne stabilnosti.
 
16. travanja
Deset država kandidatkinja u Ateni potpisalo Ugovor o pristupanju EU. 

21. veljače
Hrvatska podnijela zahtjev za članstvo u EU.

1. veljače
Ugovor iz Nice stupa na snagu.

2002.

prosinac
Europsko vijeće u Kopenhagenu odlučilo o primitku deset država u EU u prvom krugu - Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. 
 
19. listopada
Irci na ponovljenom referendumu prihvatili Ugovor iz Nice. 

23. srpnja
Istekao Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik. Ugovor nije obnovljen, a njegov sadržaj uklopljen je u EZ. 
 
28. veljače
Započela s radom Konvencija o budućnosti Europe. 
 
1. siječnja
Početak primjene Privremenog sporazuma između Hrvatske i EU.

Novčanice eura zamjenjuju nacionalne valute u dvanaest država članica: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska.

2001.

14.-15. prosinca
Europsko vijeće u Laekenu. Donijeta Laekenska deklaracija.
 
29. listopada
Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i EU. (Sporazum je parafiran 14. svibnja 2001., a Sabor ga je ratificirao 5. prosinca 2001.)
 
11. rujna
Teroristički napad na SAD.
 
7. lipnja
Irci izglasali NE na referendumu o Ugovoru iz Nice.
 
travanj
Makedonija i EU potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

2000.

7.-9.prosinac
Potpisan Ugovor iz Nice.
 
Svečano proglašena Povelja o temeljnim pravima.

1999.

prosinac
Na sastanku Europskoga vijeća u Helsinkiju donijeta odluka o početku službenih pregovora o članstvu s preostalih 5 pridruženih država srednje i istočne Europe: Bugarskom, Litvom, Letonijom, Rumunjskom i Slovačkom i Maltom. Turskoj odškrinuta vrata članstva uspostavljanjem predpristupne strategije i službenom potvrdom o mogućnosti turskog članstva u EU.
 
listopad
Javier Solana postavljen za Visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku na mandat od 5 godina.
 
rujan
Europski parlament potvrdio sastav nove Europske komisije. Mandat traje do 22. siječnja 2005.
 
lipanj
Održani peti neposredni izbori za Europski parlament.
 
5. svibnja
Europski parlament potvrdio Romana Prodija za novog predsjednika Komisije.
 
1. svibnja
Stupio na snagu Ugovor iz Amsterdama.
 
16. ožujka
Ostavka Komisije na čelu sa J. Santerom.
 
Početak pregovora o ulasku u članstvo EU s Češkom, Mađarskom, Poljskom, Slovenijom, Estonijom i Ciprom.
 
1. siječnja
Početak monetarne unije s 11 država članica EU. Euro postaje jedinstvena europska valuta. Osnovana Europska središnja banka.

1998.

Početak pregovora o ulasku u članstvo EU s Češkom, Mađarskom, Poljskom, Slovenijom, Estonijom i Ciprom

1997.

17. lipnja
Potpisan Ugovor u Amsterdamu.

1996.

U Torinu započela Međuvladina konferencija o reviziji Ugovora iz Maastrichta.

1995.

1. siječnja
Četvrto proširenje: Austrija, Švedska i Finska ulaze u EU. (Norvežani ponovo na referendumu odbili članstvo.)

1993.

1. studenog
Ugovor o Europskoj uniji stupa na snagu.

1992.

7. veljače
U Maastrichtu potpisan Ugovor o Europskoj uniji.
 
Danci na referendumu odbili ratificirati Ugovor iz Maastrichta. Referendum u Francuskoj završio s tijesnom većinom za Maastricht.

1991.

21. listopada
Potpisan Ugovor o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora (EEA) između EZ-a i EFTA-e (bez Švicarske).

1990.

14. prosinca
U Rimu otvorene dvije međuvladine konferencije s ciljem revizije Osnivačkih ugovora: ekonomska i politička.
 
3. listopada
Ujedinjenje Njemačke.
 
19. lipnja
Potpisan Schengenski sporazum.
 
29. svibnja
U Parizu potpisan ugovor o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

1989.

9. studenoga
Pad Berlinskog zida.

1986.

17. - 18. veljače
U Luksemburgu potpisan Jedinstveni europski akt (stupio na snagu 1. srpnja 1987.).
 
1. siječnja
Treće proširenje: Španjolska i Portugal ulaze u članstvo.

1985.

Bijela knjiga Komisije o dovršenju zajedničkog tržišta.
(Completing the Internal Market - White Paper from the Commission to the European Council, Milan, 28-29 June 1985., COM(85) 310 final, 14.6.1985.; Annex)

1981.

1. siječnja
Drugo proširenje: Grčka postaje članicom.

1979.

7. - 10. lipnja
Održani prvi neposredni izbori za Europski parlament.
 
13. ožujka
Počeo funkcionirati Europski monetarni sustav.

1974.

prosinac
Na summitu u Parizu odlučeno da se čelnici država i vlada redovito sastaju kao Europsko vijeće.

1973.

1. siječnja
Prvo proširenje članstva EZ-a: članice postaju Velika Britanija, Irska i Danska (Norveška, koja je 1972. također potpisala Ugovor o pristupanju s EZ-u, ne postaje članicom zbog negativnog ishoda referenduma održanog u rujnu 1972.).
 
Svjetska naftna kriza. Raspad međunarodnoga monetarnog sustava fiksnih tečajeva.

1968.

1. srpnja
Ukidanjem carina između država članica i usvajanjem Zajedničke carinske tarife prema trećim državama uspostavljena carinska unija.

1967.

1. srpnja
Ugovor o spajanju institucija triju Europskih zajednica (tzv. Merger Treaty) stupa na snagu (potpisan 1965. u Bruxellesu).

1966.

29. siječnja
Nakon političke krize (De Gaulleova politika prazne stolice) usvojen Luksemburški kompromis.

1963./1964.

Europski sud presudama Van Gend en Loos i Costa v. ENEL počeo stvarati "novi pravni poredak".

1962.

30. srpnja
Uspostavljena Zajednička poljoprivredna politika.

1960.

4. siječnja
U Stockholmu potpisana konvencija kojom se osniva Europsko udruženje za slobodnu trgovinu - EFTA. (Prve članice: Austrija, Danska, Norveška, Portugal, Velika Britanija, Švedska i Švicarska).

1958.

1. siječnja
Ugovori o EEZ-u i EURATOM-u stupaju na snagu.

1957.

25. ožujka
U Rimu potpisani Ugovor o osnutku Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju - EURATOM.

1955.

1.-2. lipnja
Na konferenciji u Mesini, ministri vanjskih poslova šestorice dogovorili širenje europske integracije na sva područja gospodarskog života.

1954.

listopad
Osnovana Zapadnoeuropska unija - WEU nakon što je francuski parlament odbio ratificirati Ugovor o uspostavi Europske obrambene zajednice, sklopljen 1952.

1951.

18. travnja
U Parizu šest zemalja (Njemačka, Francuska, Italija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg) potpisuju Ugovor o uspostavi Europske zajednice za ugljen i čelik. (Ugovor je stupio na snagu 23. srpnja 1952.)

1950.

9. svibnja
Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, u svojem govoru predlaže osnutak Europske zajednice za ugljen i čelik.
Taj dan slavi se kao Dan Europe.

Dodatni izvori informacija:

  • EUROPA: Europska komisija: Pogled na Europsku uniju: Povijesni pregled
  • Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe - CVCE, Luxembourg: European NAvigator (ENA)

Autor: Jelana Iskanović
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 01. veljače 2011.